Bilhandel och bilverkstad

Få offert på anpassad företagsförsäkring för ditt unika företag.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
Formuläret skickas...
 1. Företag
 2. Företagsförsäkring
 3. Branschförsäkring
 4. Bilhandlare och bilverkstad

Försäkring för bilhandel och bilverkstad samt t.ex. motorcykelverkstad. Försäkring för företag som arbetar med service och reparation av bilar och andra fordon.

 • Uppfyller branschkraven

  Var alltid rätt försäkrad med vår anpassade företagsförsäkring.

 • Anpassat till ditt företag

  Vi anpassar försäkringen helt efter ditt företags behov.

 • Enkel skadehantering

  Vi gör det enkelt och hjälper dig snabbt om något har hänt.


Försäkringsskyddet är speciellt anpassad för bilhandel och bilverkstad med verksamhet inom service och reparation av bilar. Försäkringen passar även för t.ex. en motorcykelverkstad. I försäkringen ingår skydd för företagets egendom som t.ex. maskiner och inventarier samt för kunders egendom och kundolycksfall. Den innehåller även ett skydd om företaget råkar ut för ett skadeståndskrav samt rättsskydd om företaget råkar i tvist. Självklart kan vi också försäkra dig och dina anställda om någon blir sjuk eller råkar ut för en olycka.

Försäkringsskydd för bilhandlare och bilverkstad

Vi anpassar försäkringen efter: Företagsanpassat
Dina saker

Hur mycket skulle din verksamhet påverkas av att en brand inträffar?

Försäkra dina saker
Om en skada inträffar, till exempel en brand, vattenläcka, inbrott eller annan olycka är både din maskinella utrustning och varor, exempelvis reservdelar du säljer, försäkrade. För dina mest värdefulla maskiner erbjuder vi en tilläggsförsäkring.

Om du inte kan bedriva verksamheten som vanligt
Om din verksamhet står still eller minskar i omfattning när en skada sker är sannolikheten stor att du förlorar inkomst. Vår avbrottsförsäkring hjälper dig att minska din ekonomiska förlust.

Ditt företags ansvar

Ansvarsförsäkring hjälper dig att bl.a. hantera skadeståndskrav om något skulle gå fel vid reparation av kundens bil.

Skadeståndskrav
Om något skulle gå fel med kundens bil.

Tvister
Om du hamnar i en tvist, så kan du från rättsskyddsförsäkringen få ekonomisk hjälp att anlita en advokat/juridiskt biträde.

Dig och eventuellt anställda

Hur skulle företaget påverkas om du blir sjuk?

Sjukdom
Ge dig och dina anställda förmånen till privat vård utan långa väntetider.

Olycksfall
Ge dig och dina anställda ett skydd som ger ersättning för vårdkostnader, läkemedel, resekostnader, rehablitering m.m om det inträffar en olycka.

Tjänsteresa
Få ersättning vid t.ex. förseningar och olyckor på resan.

Kostnader vid arbetsoförmåga
Ersätter de kostnader och förlorad vinst som kan uppstå i samband med sjukskrivningar. T.ex. kostnad för vikarie eller ersättning vid förlorad inkomst.

Din bil

Vilken försäkringsomfattning behövs om du har en bil i företaget?

Trafikförsäkring
Gäller för skador på personer samt andras fordon och egendom.

Halvförsäkring
Utöver det som trafikförsäkringen täcker ingår bl.a. skador på glasrutor, skadegörelse eller brand på ditt egna fordon.

Helförsäkring
Heltäckande skydd för ditt fordon som utöver halvförsäkringen innefattar yttre skador samt interiörskador i samband med trafikolycka.

Flytande försäkring för egna eller kunders fordon

Med vår så kallade Flytande bilförsäkring, som är anpassad för bl.a. bilhandlare och bilverkstäder, kan du försäkra både firmans egna bilar och kundens bilar.

 1. Företag
 2. Företagsförsäkring
 3. Branschförsäkring
 4. Bilhandlare och bilverkstad