Tre satsningar som kan minska sjukskrivningarna

Smärta, stress och olyckor. Vi har ringat in tre områden för att hjälpa småföretag och hantverkare i byggbranschen att minska sjukfrånvaron. Skärskador på händerna, saker som sprätter upp i ögonen eller värk i muskler och leder. Men också i allt högre utsträckning psykisk ohälsa. För dig som jobbar i byggbranschen finns det många olika typer av skador som i värsta fall kan leda till längre sjukskrivningar. Men många av problemen går faktiskt att förebygga.

Smärta, stress och olyckor - här kommer några enkla tips

1: Förebygg stress och psykisk ohälsa

 • Var uppmärksam. Ofta får du signaler om att en person upplever exempelvis stress långt innan det leder till ohälsa.
 • Stressa inte kring tidsplaner. Undvik tjat och press om tidsplanen och lita på att alla medarbetare gör det de ska. Var tydlig i ditt ledarskap, skapa en gemenskap där ni kan tala om utmaningar i jobbet och hur ni ska lösa dem.
 • Positiv feedback skapar motivation. Glöm inte att hur du som chef agerar styr kulturen på företaget. Gör det till en vana att ge positiv feedback och uppmana alla på arbetsplatsen att bli bättre på det.
 • Informera regelbundet. Hjälp finns att få. I vår sjukvårdsförsäkring ingår exempelvis rådgivning av sjuksköterska och psykologhjälp som medarbetaren själv kan boka.

2: Minska risken för olyckor

 • Det systematiska arbetsmiljöarbetet är din bästa vän för att förebygga arbetsolyckor. Försök att få alla medarbetare engagerade i arbetet.
 • Bygg en kultur där alla har i ryggraden att alltid göra en riskbedömning innan de påbörjar ett arbete, oberoende om det är stort eller litet.
 • Rimlig arbetsbelastning. Fråga dig själv om arbetsbelastningen stundtals är så hög att medarbetare kan kompromissar med säkerheten för att hinna.
 • Ha skyddsutrustning lätt tillgänglig. Skärsår på händer och ögonskador är två av de vanligaste skadorna i byggbranschen, och de hade nästan alltid kunnat undvikas med rätt skydd.
 • Var lösningsorienterad. Om du ser någon som slarvar med utrustningen, fråga varför. Kanske känner personen passformen gör att hen inte kan röra sig och ni har utrustning som passar bättre.

3: Förebygg smärtsamma sjukskrivningar

 • Använd de första tio minuterna av arbetsdagen till en gemensam uppvärmning av kroppen. Det får upp blodcirkulationen och minskar risken för både skador och mindre sträckningar.  Avsluta även varje arbetspass med gemensam stretchning.
 • När ni tränar nöt rätt teknik. Om man har tränat in ett korrekt rörelsemönster för exempelvis marklyft är risken mindre att man lyfter fel när man är trött eller stressad. Filma gärna varandra så att ni kan se att ni gör rörelserna korrekt.
 • Investera i hälsokontroller för medarbetarna någon gång om året. På så sätt kan förslitningsskador upptäckas i tid och lättare behandlas eller förebyggas.

Vi hjälper dig vid sjukdom eller skada

Om en sjukdom eller skada inträffar kan det leda till långa sjukskrivningar innan man helt är tillbaka i arbetet. För att undvika detta är det viktigt att söka hjälp tidigt så att skadan inte förvärras. Att ha sjukskriven personal kan även bli dyrt för dig som är egenföretagare. Därför kan en sjukvårdsförsäkring vara en bra investering, både för ditt företag och för dina anställa.

I genomsnitt kostar en sjukvårdsförsäkring inte mer än två sjukskrivningsdagar per anställd och år. Det ger förutom specialistvård bland annat tillgång till psykolog, fysioterapeut, naprapat och kiropraktor.

Försäkringar inom byggbranschen