Förbättra din butikssäkerhet

Skadeförebyggande tips om hur du minimerar risken för brand, inbrott och rån i din butik.

Förebyggande åtgärder

Vi vet mycket om vad som kan drabba dig som är butiksägare. Vi vet också att det går att förebygga många skador med enkla och relativt billiga åtgärder. Här får du några av våra bästa tips för hur du kan förebygga brand, inbrott och rån i butik eller annan affärslokal. För ett komplett skydd av din butik rekommenderar vi vår butiksförsäkring.

​Anlagd brand i butiken

Visste du att det inträffar ungefär 30 anlagda butiksbränder varje dag? Här kan du läsa några av våra råd och tips som kan förhindra att någon kommer åt att anlägga en brand.

 • se över skalskyddet (lås och larm)
 • kontrollera brandskyddet
 • rensa bort brännbart material inom och i anslutning till butiken, särskilt på lastkajer och utmed fasader

Var uppmärksam på:

 • vilka som finns i butiken vid stängningsdags
 • ett avvikande beteende
 • kvarlämnade föremål
 • vid behov - förstärk bevakning av butiken

Ser du något misstänkt, ring polisen på telefon 114 14. Hittar du ett misstänkt föremål, larma räddningstjänst och polis och spärra av runt föremålet. Läs mer om brandsäkerhet

Inbrott i butiken

Visste du att 48 % av alla inbrott sker via fönster? Här kan du läsa våra råd och tips som kan förhindra ett inbrott.

 • installera ett godkänt mekaniskt inbrottsskydd för fönster och dörrar, dvs. godkända lås och galler
 • installera ett godkänt inbrottslarm, gärna med övervakad ledning
 • förvara kontanter och stöldbegärliga varor i värdeskåp eller annat inbrottsklassat skåp

Det är viktigt att du har rätt rätt inbrottsskydd i butiken. För vissa verksamheter kan utvändigt påkörningsskydd installeras och man kan även komplettera larmet med en dimgenerator. Skadeförebyggande åtgärder som till exempel minskar risken för inbrott eller brand påverkar premien och kan göra att du får ett billigare pris på företagsförsäkring​.

Gå en säkerhetsrond i dina lokaler

Ta hjälp av våra checklistor och gå runt i lokalerna och kontrollera om inbrotsskyddet är tillräckligt enligt branschens skyddsklasser: Checklistor för kontroll av inbrottsskydd 

Butiksrån

Många butiker utsätts för rån och under år 2008 rånades 1009 butiker. Här kan du läsa om vad du kan göra för att minimera risken för rån. 

 • undvik höga kassabelopp i kassan eller installera ett slutet kontanthanteringssystem eller installera sedelboxar med tidsfördröjning i kassan
 • förvara kontanter i ett värdeskåp med dagliga överföringar till bank
 • gå inte själv med kontanter till banken - använd ett värdetransportföretag.
 • säkerhetsutbilda personalen så att de blir mer vaksamma på kundernas beteende
 • installera ett överfallslarm
 • installera videoövervakningssystem, CCTV (kameraövervakning med inspelningsmöjligheter
 • för vissa verksamheter, t.ex. guldsmedsbutiker, kan även sluss vid kundentrén installeras