Skyddsklass 2

Skyddskrav för att minska inbrottsrisken

För dig med krav på skyddsklass 2

Beroende på vad ditt företag gör finns det olika skyddskrav då vi bedömer att risken för inbrott skiljer sig åt mellan olika verksamheter. Du som har krav på skyddsklass 2 bedöms löpa mindre risk för inbrott än de med krav på skyddsklass 3. Se din försäkring för fullständiga villkor.

Väggar, golv och tak

De väggar, golv och tak din försäkringslokal har ska utgöra ett gott skydd mot inbrott. Väggarna ska också ansluta tätt till både golv- och takbjälklag.

Dörr, port och lucka

Kvalitetskrav

Din dörr, port eller lucka ska ge ett rejält motstånd vid inbrottsangrepp, och bör därför inte vara utformad som t.ex. en innerdörr. Vi accepterar däremot material som aluminium, stål och massivt trä.

Låskrav

Din dörr, port eller lucka ska låsas med en godkänd låsenhet, vilket i stort sett innebär att den ska låsas med en låsenhet som har ett cylinderlås eller ett tillhållarlås, ett låshus, ett slutbleck och ett förstärkningsbehör. Utåtgående dörrar ska dessutom ha en s.k. bakkantssäkring

Kom också ihåg att din dörr, port eller lucka inte anses låst om du lämnat kvar dina nycklar i den eller passerkort i kortläsaren.

Skjutdörr, parskjutdörr och pardörr

Skjutdörrar ska låsas med en godkänd låsenhet som har en hakande funktion. 

Parskjutdörrar ska låsas med en godkänd låsenhet som har en hakande funktion i framkanten samt en godkänd låsenhet som har en hakande funktion i varje bakkant. 

Den aktiva dörrhalvan i en parrdörr (dvs. den dörrhalva som öppnas), ska låsas med en godkänd låsenhet. Den inaktiva dörrhalvan (dvs. den dörrhalva som inte öppnas) ska vara låst till dörrkarm och tröskel med en godkänd låsenhet och antigen reglad upp- och nedtill med hävarmskantreglar eller invändigt låst med spanjolett och hänglås. Det accepteras även att du låser båda dörrhalvorna med låsbom och hänglås. Alla dina låskomponenter måste vara godkända

Fönster

Om du har ett öppningsbart fönster ska det vara stängt och invändigt reglat. Om fönstret är beläget lägre än 4 meter över markplan eller på annat sätt lättåtkomligt (ståplan) ska det låsas med fönsterlås, utrustas med inkrypningsskydd eller ha annan låsanordning som godkänts av If.

Annan öppning

Om du har en annan öppning än någon av de som nämns häröver och om den är större än 150 x 300 mm ska den vara försedd med ett godkänt inkrypningsskydd (galler och jalusi).

Stålcontainer

En stålcontainer uppfyller kraven som ställs på väggar, golv och tak för en försäkringslokal. För att uppfylla låskraven ska containern låsas med en godkänd låsbom eller med ett godkänt hänglås och hänglåsbeslag. Skulle hela containern stjälas, ersätter vi även den stölden! Kom dock ihåg att inte förvara dina stöldbegärliga varor såsom tobak, mobiltelefoner, datorer och apparater/utrustning för ljud- eller bildåtergivning i din container, eftersom stöld av dessa aldrig omfattas av försäkringen. Se också till att inte förvara däck i containern.

Brand och utrymning

Ibland kolliderar räddningstjänstens krav på personsäkerhet med kraven på ett bra inbrottsskydd, och för att du ska kunna uppfylla båda ställer vi särskilda krav för nödutrymningsdörrar. Nödutrymningsdörrar ska låsas med en godkänd låsenhet med elektrisk upplåsningskontroll kopplad till en för verksamheten väsentlig funktion, t.ex. belysningen. Då måste dörren låsas upp för att det ska gå att tända lamporna i lokalen.

Om du har en brandventilator i din byggnad ska den vara stängd och reglad med en mekanisk reglingsanordning som enbart är åtkomlig från insidan, eller försedd med inkrypningsskydd.

Certifiering, montering och underhåll

Låskomponenterna som ingår i ditt inbrottsskydd ska vara certifierade av Svenska Brand och Säkerhetscertifiering (SBSC) enligt de normer, standarder och klasser som framgår av dina villkor. Du kan läsa om vad det innebär på www.sbsc.se eller www.stoldskyddsforeningen.se.

Försäkra dig också om att dina produkter monteras enligt tillverkarens anvisningar och är funktionsdugliga.