Butiksförsäkring

Få offert på anpassad företagsförsäkring för din butik eller affär.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
Formuläret skickas...

Försäkring för butik och affär - t.ex. klädaffär, bokhandel eller inredningsbutik. Försäkringen ger skydd för både företaget och dina anställda samt era kunder.

 • Uppfyller branschkraven

  Var alltid rätt försäkrad med vår anpassade företagsförsäkring.

 • Enkel skadehantering

  Vi gör det enkelt och hjälper dig snabbt om något har hänt.

 • Delbetala utan avgift

  Dela upp betalningen på upp till 12 månader utan extra kostnad.


Försäkringsskydd för butiker

Butiksförsäkringen är anpassad för dig som t.ex. säljer kläder, leksaker har boutique eller annan typ av affär. Försäkringen är enkel och flexibel och innehåller det försäkringsskydd du behöver för din affärsverksamhet.

Vi anpassar försäkringen efter: Företagsanpassat
Dina saker och varor

Hur mycket skulle din verksamhet påverkas om det blir inbrott och både kassa och varor i butiken stjäls?

Försäkra dina saker
Om en skada inträffar, till exempel inbrott, brand, vattenläcka eller annan oförutsedd händelse är både varorna du säljer och inventarierna du äger försäkrade. Du kan dessutom välja att även försäkra din fast bekostade inredning, vilket t.ex. inkluderar tapeter du själv satt upp.

Om du inte kan bedriva verksamheten som vanligt
Om din verksamhet står still eller minskar i omfattning när en skada sker är sannolikheten stor att du förlorar inkomst. Vår avbrottsförsäkring hjälper dig att minska din ekonomiska förlust.

Ditt företags ansvar

Ansvarsförsäkring hjälper dig att bl.a. hantera skadeståndskrav.

Skadeståndskrav
T.ex. om en kund skulle snubbla på något i din butik och skada sig allvarligt.

Tvister
Om du hamnar i en tvist, så kan du från rättsskyddsförsäkringen få ekonomisk hjälp att anlita en advokat/juridiskt biträde.

Dig och eventuellt anställda

Hur skulle företaget påverkas om du blir sjuk?

Sjukdom
Ge dig och dina anställda förmånen till privat vård utan långa väntetider.

Olycksfall
Ge dig och dina anställda ett skydd som ger ersättning för vårdkostnader, läkemedel, resekostnader, rehablitering m.m om det inträffar en olycka.

Tjänsteresa
Få ersättning vid t.ex. förseningar och olyckor på resan.

Kostnader vid arbetsoförmåga
Ersätter de kostnader och förlorad vinst som kan uppstå i samband med sjukskrivningar. T.ex. kostnad för vikarie eller ersättning vid förlorad inkomst.

Din bil

Vår försäkring gäller för skada som bilen kan orsaka på personer och skador som bilen kan råka ut för, t.ex. stöld, skadegörelse och om den blir påkörd.

Genom vår Assistans ingår bärgning och hemresa vid t.ex. motorstopp. Vi ersätter hela hyran av bil efter skada och t.ex. sänkt självrisk vid krock med djur.

Välj själv hur omfattande försäkringen ska vara.

Har du en webbutik med försäljning på nätet?

Idag är det vanligt att många butiksägare även säljer sina varor i en webbutik. E-handel gör att du kan nå ut till en större målgrupp och köparen är inte bunden till en fysisk plats inom specifika öppettider. Men när du har en egen webbutik innebär det också att du kan bli utsatt för datatrång och förlora viktig kundinformation, lagerstatus och systemanpassningar. Följderna av ett datahaveri kan bli kostsamma. Därför erbjuder vi vår Databrottsförsäkring med bland annat experthjälp från IBM, 24 timmar om dygnet.

Tips och råd mot butiksinbrott

Även om dina lokaler uppfyller de krav vi ställer på inbrottsskyddet kan det vara en bra idé att ytterligare höja företagets säkerhet. De företagare som satsar på skadeförebyggande åtgärder är väsentligt mindre skadedrabbade än övriga. Visserligen får du betalt för skadan vid ett inbrott, men det är alltid skönt att slippa självrisken och allt det besvär och merarbete som blir följden av ett inbrott.

Skyddskraven i din försäkring

Du har själv ansvaret för att skyddskraven för din försäkring är uppfyllda. Brister i inbrottsskyddet kan leda till att du helt blir utan ersättning vid ett inbrott. Något som varken vi eller du vill ska hända. Så ta en stund av din tid och gå en säkerhetsrond!

Checklista mot inbrott i butiken

Våra checklistor är anpassade till ditt företags behov. Med rätt inbrottsskydd i butiken kan du känna dig trygg i att du har gjort vad som krävs för att skydda butiken när du lämnar den. Resultatet av att gå en säkerhetsrond är att du kan åtgärda eventuella brister. Det är viktigt att din butikslokal följer den skyddsklass som rekommenderas efter hur stor inbrottsrisken beräknas vara för butiken. 

 • Butikssäkerhet

  Här får du tips om hur du minskar risken för brand, inbrott och butiksrån.

  Förbättra din butikssäkerhet
 • Larmklasser

  Läs om vilka regler som gäller för att inbrottslarmet ska uppfylla kraven.

  Larmklasser mot inbrott
 • Halkolyckor i butiken

  Se till att du inte har hala golv och röj undan snö och is utanför butiken.

  Undvik halkolyckor