Skyddsklass 1

Inbrottssäkra dina lokaler

För dig med krav på skyddsklass 1

Skyddsklasserna listar de säkerhetsföreskrifter som gäller för din inbrottsförsäkring. Beroende på vad ditt företag sysslar med har vi olika skyddskrav – vi bedömer nämligen att risken för inbrott skiljer sig åt mellan olika verksamheter. Du som har krav på skyddsklass 1 bedöms löpa den lägsta risken för inbrott och därför är skyddskraven mindre omfattande än för de med skyddsklass 2 och 3. Se din försäkring för fullständiga villkor.

Väggar, golv och tak

Dina lokaler ska ha väggar, golv och tak i material som utgör ett gott skydd mot inbrott. Väggar ska också ansluta tätt till både golv- och takbjälklag.

Dörr, port och lucka

Kvalitetskrav

Din dörr, port eller lucka ska ge ett rejält motstånd vid inbrottsangrepp. Därför ska den exempelvis inte vara utformad som en innerdörr, men däremot godkänner vi material såsom aluminium, stål och massivt trä.

Låskrav

Din dörr, port eller lucka ska låsas med en godkänd låsenhet, vilket i huvudsak innebär att den ska låsas med en låsenhet som har ett cylinderlås eller ett tillhållarlås, ett låshus, ett slutbleck och ett förstärkningsbehör. Dessutom ska utåtgående dörrar utrustas med en bakkantssäkring.

Glöm inte bort att dörren, porten eller luckan inte anses låst om du kvarlämnat nycklar i den eller passerkort i kortläsaren.

Skjutdörr, parskjutdörr och pardörr

Skjutdörrar ska låsas med en godkänd låsenhet med hakande funktion.

Parskjutdörrar ska låsas med en godkänd låsenhet med hakande funktion i framkanten samt en godkänd låsenhet med hakande funktion i varje bakkant.

Den aktiva dörrhalvan i en parrdörr (dvs. den dörrhalva som öppnas), ska låsas med en godkänd låsenhet. Den inaktiva dörrhalvan ska vara låst till dörrkarm och tröskel med en godkänd låsenhet och antigen reglad upp- och nedtill med hävarmskantreglar eller invändigt låst med spanjolett och hänglås. Vi accepterar även att du låser båda dörrhalvorna med låsbom och hänglås. Samtliga låskomponenter måste vara godkända.

Fönster

Om du har ett öppningsbart fönster ska det vara stängt och invändigt reglat.

Annan öppning

Annan öppning än de som nämns ovan och som är större än 150 x 300 mm ska vara försedd med ett godkänt inkrypningsskydd (galler och jalusi).

Stålcontainer

En stålcontainer uppfyller kraven som ställs på väggar, golv och tak för en försäkringslokal, och ska låsas med en godkänd låsbom eller med ett godkänt hänglås och hänglåsbeslag. Vi ersätter till och med skada som uppkommer när hela containern stjäls! Kom dock ihåg att inte förvara stöldbegärliga varor såsom tobak, mobiltelefoner, datorer och apparater/utrustning för ljud- eller bildåtergivning i en container, eftersom det aldrig omfattas av försäkringen. Se också till att inte förvara däck i containern.

Brand och utrymning

Ibland kolliderar räddningstjänstens krav på personsäkerhet med kraven på ett bra inbrottsskydd, därför gäller särskilda krav för nödutrymningsdörrar. Antigen kan du installera en godkänd låsenhet med en elektrisk upplåsningskontroll som är kopplad till en väsentlig funktion i verksamheten, t.ex. belysningen. Då måste dörren låsas upp för att det ska gå att tända lamporna i lokalen. Du kan också installera ett utrymningslås som uppfyller låskraven, men som har ett invändigt vred. I så fall är det viktigt att eventuellt glas som sitter i eller bredvid dörren skyddas, för att inte göra det möjligt för en tjuv att slå sönder glaset och komma åt vredet från utsidan.

Om du har en brandventilator i din byggnad ska den vara stängd och reglad med en mekanisk reglingsanordning som enbart är åtkomlig från insidan, eller försedd med inkrypningsskydd (galler och jalusi).

Certifiering, montering och underhåll

Låskomponenterna som ingår i ditt inbrottsskydd ska vara certifierade av Svenska Brand och Säkerhetscertifiering (SBSC) enligt de normer, standarder och klasser som framgår av dina villkor. Du kan läsa om vad det innebär på www.sbsc.se eller www.stoldskyddsforeningen.se.

Se också till att dina produkter är monterade enligt tillverkarens anvisningar och att de fungerar som de ska.