Självrisker för Samlarfordonsförsäkring

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur mycket det är beror på vilken försäkring det gäller och vad det är som har hänt.

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor. Du kan logga in på Mina sidor med Bank-id eller Mobilt Bank-id.

Självrisk per skadehändelse 

Trafikskada: 0 kr, 1 000 kr om föraren var​ yngre än 25 år eller saknade körkort, var rattfull eller grovt vårdslös. ​

Brandskada: 1 000 kr

Glasskada: 200 kr + 20 % av kostnaden vid byte av ruta. 200 kr vid reparation av stenskott och mindre skador.

Bärgning/Assistans: 1 000 kr

Rättskydd:  600 kr plus 10 % av kostnaden.

Stöldskada: Självrisken är 2 000 kr om fordonet var låst, i annat fall är självrisken 5 000 kr förutom för motorcykel, där självrisken är 4 000 kr. 

  • Om fordonet används av person som inte är folkbokförd på försäkringstagarens adress tillkommer en extra självrisk på 5 000 kr vid skada.
  • Om fordonet nattparkeras på hemorten på annat sätt än inlåst i garage vilket rymmer högst 10 fordon tillkommer en extra självrisk på 5 000 kr vid skada

Vagnskada: 2 000 kr.

  • Om fordonet används i trafik under perioden 1 november t.o.m. 31 mars tillkommer en extra självrisk på 5 000 kr vid skada.
  • Om fordonet används av person som inte är folkbokförd på försäkringstagarens adress tillkommer en extra självrisk på 5 000 kr vid skada.
  • Om fordonet nattparkeras på hemorten på annat sätt än inlåst i garage vilket rymmer högst 10 fordon tillkommer en extra självrisk på 5 000 kr vid skada.

Avställning: 1 000 kr vid brand, stöld och skadegörelse, 2 000 kr om fordonet inte förvaras i enskilt låst garage.