Självrisker för Samlarfordonsförsäkring

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur mycket det är beror på vilken försäkring det gäller och vad det är som har hänt.

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor. Du kan logga in på Mina sidor med Bank-id eller Mobilt Bank-id.

Självrisk per skadehändelse 

Trafikskada: 0 kr, 1 000 kr om föraren var​ yngre än 25 år eller saknade körkort, var rattfull eller grovt vårdslös. ​

Brandskada: 1 000 kr

Glasskada: 200 kr + 20 % av kostnaden vid byte av ruta. 200 kr vid reparation av stenskott och mindre skador.

Bärgning/Assistans: 1 000 kr

Rättskydd:  25 % lägst 1 500 kr

Stöldskada: 2 000 kr, 5 000 kr för personbil och lätt lastbil som inte varit låst med godkänt lås, 4 000 kr för mc som inte varit låst med godkänt lås.

Vagnskada: 2 000 kr

Avställning: 1 000 kr vid brand, stöld och skadegörelse, 2 000 kr om fordonet inte förvaras i enskilt låst garage.