Självrisker för Husbilsförsäkring

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur mycket det är beror på vilken försäkring det gäller och vad det är som har hänt.

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor. Du kan logga in på Mina sidor med Bank-id eller Mobilt Bank-id.

Självrisk per skadehändelse

Trafikskada: 0 kr, 1 000 kr om föraren saknar körkort, var rattfull eller grovt vårdslös.

Brandskada: 1 000 kr

Feltankning: 1 500 kr

Glasskada: 200 kr vid reparation av stenskott och mindre skador. 1 500 kr vid byte av ruta.

Maskinskada: 1 000 kr + 20 % av resterande del av reparationskostnaden, 2 000 kr + 20 % av resterande kostnad om husbilen är äldre än 5 år eller körts mer än 8 000 mil.

Direktimporterad husbil – 2 000 kr + 20 % av resterande del av reparationskostnaden.
4 000 kr + 20 % av resterande kostnad gäller för husbilar som är äldre än 5 år, eller om de körts mer än 8 000 mil.

Bärgning/Assistans: 1 000 kr

Rättsskydd: 25 % av kostnaderna, lägst 1 000 kr

Stöldskada: 1 000 kr, 6 000 kr om husbilen inte var låst med godkänt lås.

Om husbilen har en fungerande elektronisk startspärr, positioneringssystem med koppling till larmcentral eller ett godkänt fungerande larm behöver du inte betala grundsjälvrisken (1 000 kr) om bilen blir stulen.

Vagnskada: Du kan välja 2 000 kr eller 5 000 kr.

Högre självrisk ger lägre pris på försäkringen. 

Vattenskada: Det är samma självrisk som du valt att ha för vagnskada.