Produkt kan ha orsakat skada

Det är viktigt att du anmäler skadan direkt till oss eftersom begäran om försäkringsersättning måste göras inom 1 år från den tidpunkt när krav framställdes eller ni insåg att krav skulle kunna framställas mot er.

Anmäl skada 0771-815 818

Viktigt att tänka på i samband med anmälan

Tänk på att det är If som agerar ombud för dig och driver utredningen. Det är därför viktigt att börja med att anmäla ditt ärende direkt till oss. Vi kan inte göra en bedömning om försäkringen omfattar skadan eller inte innan vi fått en skriftlig skadeanmälan och relevanta underlag som behövs för utredningen. Vi kan inte heller lämna något besked om vem som är ansvarig för en skada innan vi har gjort en utredning. Det är viktigt att du inte påtar dig något ansvar för det inträffade innan Ifs utredning är klar.

Så går utredningen till

  • 1 Utredning

    Vi agerar som ditt ombud och utreder ärendet från början till slut.

  • 2 Förhandling

    Våra jurister för din talan baserat på avtal, gällande rätt och praxis i varje enskilt ärende.

  • 3 Avslut

    Om skadeståndsskyldighet föreligger lämnas ersättning genom försäkringen, annars bestrider vi kravet för er räkning.

Vi hjälper dig

Ring oss

0771-815 818

Mejla oss

ansvar@if.se