​Incoterms 2010 leveransvillkor

Läs om vad som gäller under transporten och få offert på transportförsäkring
  1. ​Incoterms 2010 leveransvillkor

​Incoterms 2010 leveransvillkor - vi reder ut vad villkor som t.ex. DDP och FOB eller EXW och FCA betyder vid transport av varor som du köper eller säljer.​​​​​​

Vet du vilken skillnad det är på leveransvillkoren DDP respektive FOB eller EXW och FCA när varor ska transporteras? Med hjälp av leveransklausulerna Incoterms 2010 undviks missförstånd mellan köpare och säljare och du har full kontroll över vad de olika leveransvillkoren betyder vid transport av varor som du köper eller säljer.

Incoterms 2010 - internationella leveransvillkor

Incoterms är internationellt erkända regler som beskriver vem som har ansvar för varor under transport och hur länge. Genom att använda regelverket kan säljare och köpare undvika onödiga missförstånd. Incoterms 2010 är erkänt av myndigheter och domstolar världen över och innehåller regler om:

  • Vem som ska betala transport, försäkring och andra kostnader.
  • Till vilken plats transporten ska ske.
  • Om lastning och lossning ingår.
  • När risken övergår från säljaren till köparen.
  • Information om reklamationsfrister, preskriptionstider och begränsningsbelopp.

I den illustrerade broschyren - Incoterms 2010 får du en tydlig bild av vad de olika leveransvillkoren betyder för dig som köpare eller säljare av varor. Du kan läsa om risker, omkostnader och förpliktelser samt om skillnaden mellan de olika leveransvillkoren som till exempel DDP, och FOB eller EXW och FCA.

​Var noga med leveransvillkoren när du skriver kontrakt

Det är mycket viktigt att företagen (parterna) skriver kontrakt om vad som ska gälla under transporten. Leveransvillkoret bestämmer vem som ska betala försäkring av varorna under transporten, när risken för varorna övergår från säljaren till köparen m.m.

I moderna transportsystem förekommer inte alltid godskontroll vid alla de punkter där riskövergången sker enligt Incoterms® 2010. För att undvika dispyt om på vilken delsträcka en skada uppstått bör man sträva efter att använda en leveransklausul enligt vilken den ena parten står faran för godset under hela transporten. Vid internationell handel minskar Incoterms risken för missförstånd som kan leda till juridiska problem.

Skriv ut incoterms 2010 i avtalet

När man sluter avtal med leveransklausuler enligt Incoterms bör man skriva in det i köpeavtal och handelsfakturor, t.ex.”FOB Göteborg, Incoterms® 2010”. Då undviks de tolkningssvårigheter som kan tänkas uppstå i länder med egna varierande leveransklausuler och tolkningar.

Vi hjäper dig med försäkring och ger råd om Incoterms

Vi på If är en professionell partner som hjälper dig med försäkring och ger råd om Incoterms® 2010. Vi rekommenderar Incoterms vid internationella transporter och avråder bestämt från att konstruera egna leveransklausuler.


Försäkra transporten

Kontakta oss så ser vi till att du har rätt försäkring för dina varor och gods under hela transporten. 

Skicka en offertförfrågan

Broschyrer Incoterms 2010

Läs om risker, omkostnader och förpliktelser och vilken leveransklausul som gäller för dig - oavsett om du är säljare eller köpare av en vara. ​​Här får du en tydlig bild av vad det är för skillnad på t.ex. leveransvillkoren DDP, FOB eller EXW och FCA.

transportförsäkringar

Läs mer om några av våra försäkring för transport
  1. ​Incoterms 2010 leveransvillkor