Så kan du minska sjukfrånvaro

Snabbare väg tillbaka efter sjukdom

Att skydda sig helt mot sjukdomar och olyckor är inte möjligt. Men det går att minska risken och få en kortare väg tillbaka till arbete. Både företaget och de anställda tjänar på att undvika lång sjukfrånvaro.

– Genom att teckna en sjukvårdsförsäkring får du och dina anställda en större trygghet och snabbare vård, säger Hélène Passchier, chef på Ifs vårdplanering.

Långa väntetider inom vården blir extra sårbart för småföretagare

Ett litet företag är sårbarare vid sjukdom än ett större. Något som i sin tur innebär att väntetiderna inom den offentliga sjukvården blir mer kännbara för en småföretagare.

– Tyvärr tar det idag ofta väldigt lång tid att få rätt vård i offentlig sjukvård. Dessutom varierar väntetiden mycket beroende på var i landet du bor. Att få specialistvård i Stockholm är ganska lätt, medan det i norr kan ta väldigt lång tid, säger Hélène Passchier.

En väg att skapa bättre möjligheter till vård är att köpa sjukvårdsförsäkring för företaget. Via försäkringen kan ägare och anställda få vård betydligt snabbare. Oavsett om det handlar om medicinska besvär, belastningsskador eller psykisk ohälsa. Genom att få tillgång till rätt vård i ett tidigt skede minskar risken för lång sjukfrånvaro. 

– När man slipper vänta behöver man inte bli så sjuk. Man kan helt enkelt mota Olle i grind på ett annat sätt, säger Hélène Passchier.

Sjukvårdsförsäkringen ger garanterad behandling inom 14 dagar. Just att få tillgång till rätt specialist direkt kan göra enorm skillnad när det kommer till sjukskrivningstider.

Med sjukvårdsförsäkring får du alltid träffa en specialist direkt. En läkare som är expert på det besvär eller den sjukdom man har.

– Man får alltid träffa en specialist direkt. En läkare som är expert på den sjukdom eller det besvär man har, och som kan göra något åt det. Man blir inte omkringskickad med olika remisser mellan olika läkare, säger Hélène Passchier.

Vissa branscher är extra utsatta för belastningsskador

Hélène Passchier ger ett exempel med en elektriker som fått problem med ena axeln. Han söker sig till den lokala vårdcentralen för att få hjälp. Efter att en allmänläkare konstaterat att det behövs en ordentlig utredning av skadan inleds en process med remisser, väntetider och nya läkarbesök. Efter lång tid konstaterar en ortoped att axeln måste opereras. Ny väntan. Och slutligen operation.

– En sådan process kan ta lång tid, till och med över ett år om man har otur. Det beror lite på var man bor och vilken årstid man drabbas, på sommaren genomförs inte några planerade operationer inom offentlig vård. Och under hela den tiden måste man eventuellt vara sjukskriven, säger Hélène Passchier.

Hade elektrikern i fråga haft en sjukvårdsförsäkring hade verkligheten sett annorlunda ut. Han hade då träffat en specialist direkt och varit garanterad behandling eller operation inom 14 dagar. Förkortade väntetider och snabb behandling är alltså positiva effekter med en sjukvårdsförsäkring. Men de kunder som Hélène Passchier möter i sitt jobb lyfter även fram en annan sak.

– Det många uppskattar allra mest är valmöjligheten. Att själv få bestämma när de vill träffa läkaren eller genomföra en operation, att kunna planera sin tid.

Hélène Passchier

Chef på Ifs vårdplanering