Hur hanterar du sjukdom inom ditt företag?

Även om du som småföretagare är flexibel och har en friare roll än som anställd, så är ett mindre företag ofta mer sårbart för sjukdom. Bakom ökningen av sjukskrivningar i Sverige döljer sig ett stort mörkertal av småföretagare som aldrig anmäler sin sjukdom till försäkringskassan.

 • Vardagspusslet i siffror

  • 98 procent behöver antingen ”vobba” eller helt avstå från både ”vabb” och ”vobb” vid vård av sjukt barn.
  • 30 procent av småföretagare tar ut högst 10 dagars semester.
  • 10 procent av småföretagarna tror att företaget täcks in av hemförsäkringen, vilket det inte gör.
  • 46 procent av småföretagarna arbetar hemifrån och saknar kontor.
 • Ordlista

  ”Vobba”

  Jobba hemifrån samtidigt som man vårdar sjukt barn, med bibehållen lön från arbetsgivaren.

  ”Vabba”

  Vård av sjukt barn utan att du arbetar samtidigt. Ger ersättning från Försäkringskassan.

  ”Vabruari”

  Februari är den månad då flest barn är sjuka och den period då flest föräldrar behöver vabba. Därför kallas månaden för ”vabruari”.

 • Sjukskrivningar

  • 80 procent av småföretagarna sjukanmäler aldrig sin egen eller de anställdas sjukdom till försäkringskassan.
  • 80 procent av småföretagare anger att en längre sjukfrånvaro på en person i företaget skulle vara affärspåverkande.
  • En halv miljon svenska företag är helt beroende av friska nyckelpersoner.
 • Topp 3 vanligaste diagnoser

  1. Utmattning/psykisk ohälsa

  2. Belastningsskador

  3. Ortopedi

 • 5 råd för bättre hälsa

  1. Ha som regel att försöka resa dig varje timme om du har ett stillasittande jobb. Hämta vatten, gå på toa och sträck på dig.
  2. Pratar du i telefon, stå och gå istället för att sitta.
  3. Ta trapporna istället för hissen.
  4. Byt skrivbordsstolen mot en pilatesboll ibland.
  5. Se till att ha ett höj och sänkbart skrivbord så du även kan stå upp.
 • Vid sjukdom – Enskild firma

  Försäkringskassan

  När du blir sjuk får du sjukpenning från Försäkringskassan.

  Sjukpenning

  Du kan få knappa 80 procent av din inkomst av näringsverksamhet, men högst 709 kr/dag.

  Anmäla sjukdom

  För att få ut sjukpenning ska du anmäla dig första dagen du är sjuk.

  Läkarintyg

  Om du är sjuk längre än 7 dagar ska du skicka in läkarintyg. Din läkare kan skicka in det elektroniskt till Försäkringskassan.

  Kopior

  Om ditt företag funnits längre än 24 månader ska du skicka in kopior av de tre senaste årens näringsbilagor.

  Utbetalning

  Den första utbetalningen kommer så fort Försäkringskassan har bedömt din rätt till sjukpenning, högst 30 dagar efter ansökan.

  Läs mer hos Försäkringskassan:
  Sjukpenning för enskild firma

 • Vid sjukdom – Aktiebolag

  Sjuklön

  De första 14 dagarna betalar ditt aktiebolag sjuklön till dig istället för din vanliga lön. Sjuklönen är 80 procent av din lön.

  Sjukpenning

  När du varit sjuk i mer än 14 dagar får du sjukpenning från Försäkringskassan. Du får ut 80 procent av det du beräknar att ta ut i lön. Dock högst 709 kronor per dag.

  Läkarintyg

  För att få ut din sjukpenning måste du anmäla din sjukdom. Om du är sjuk längre än 7 dagar ska läkarintyg skickas in. Din läkare kan skicka in intyget elektroniskt till Försäkringskassan. Sjukanmälan ska senast göras på 21:a sjukdagen.

  Utbetalning

  Den första utbetalningen kommer så fort Försäkringskassan har bedömt din rätt till sjukpenning. Vid komplett ansökan tar det högst 30 dagar.

  Läs mer hos Försäkringskassan:
  Sjukpenning för aktiebolag

Säkra skyddsnätet vid sjukdom

Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga

Avbrottsförsäkringen träder in när en nyckelperson blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringen syftar till att eliminera krisartade situationer vid en nyckelpersons frånvaro och träder in direkt när du eller nyckelpersonen inte kan arbeta. Försäkringen ersätter företagets fasta kostnader (som löner, el, hyra, telefonabonnemang) eller merkostnader för ersättare.

Läs mer om Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga

Sjukvårdsförsäkring

Med Ifs sjukvårdsförsäkring får ägare och anställda snabbare tillgång till privat vård utan långa väntetider. I försäkringen ingår en vårdgaranti som garanterar att behandlingen påbörjas inom 14 arbetsdagar. Du får rådgivning och vårdplanering och legitimerade sjuksköterskor ger råd och bokar tid till specialistvård vid behov. Försäkringen ger dig tillgång till ett stort nätverk av privata vårdgivare och gör det möjligt för dig och dina medarbetare att få rätt vård utan väntetider, och kan därefter snabbt vara tillbaka på jobbet.

Läs mer om Sjukvårdsförsäkring 

Att få träffa en specialist är en utdragen process och kan ta mer än ett år om man har otur. Med vår sjukvårdsförsäkring är du garanterad snabb behandling.