Hur hanterar du sjukdom inom ditt företag?

Även om du som småföretagare är flexibel och har en friare roll än som anställd, så är ett mindre företag ofta mer sårbart för sjukdom. Bakom ökningen av sjukskrivningar i Sverige döljer sig ett stort mörkertal av småföretagare som aldrig anmäler sin sjukdom till försäkringskassan.

Säkra skyddsnätet vid sjukdom

Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga

Avbrottsförsäkringen träder in när en nyckelperson blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringen syftar till att eliminera krisartade situationer vid en nyckelpersons frånvaro och träder in direkt när du eller nyckelpersonen inte kan arbeta. Försäkringen ersätter företagets fasta kostnader (som löner, el, hyra, telefonabonnemang) eller merkostnader för ersättare.

Läs mer om Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga

Sjukvårdsförsäkring

Med Ifs sjukvårdsförsäkring får ägare och anställda snabbare tillgång till privat vård utan långa väntetider. I försäkringen ingår en vårdgaranti som garanterar att behandlingen påbörjas inom 14 arbetsdagar. Du får rådgivning och vårdplanering och legitimerade sjuksköterskor ger råd och bokar tid till specialistvård vid behov. Försäkringen ger dig tillgång till ett stort nätverk av privata vårdgivare och gör det möjligt för dig och dina medarbetare att få rätt vård utan väntetider, och kan därefter snabbt vara tillbaka på jobbet.

Läs mer om Sjukvårdsförsäkring 

Att få träffa en specialist är en utdragen process och kan ta mer än ett år om man har otur. Med vår sjukvårdsförsäkring är du garanterad snabb behandling.