Småföretagare är beroende av friska nyckelpersoner

– Sjukdom är ett sådant område. Om du själv eller en medarbetare blir sjuk är konsekvenserna ofta omedelbart kännbara i en liten organisation, säger Linda Apelqvist, produktexpert på If Care.

Efter en påtaglig nedgång under första halvan av 2000-talet har antalet sjukskrivningar i Sverige successivt ökat sedan 2009. Enligt Försäkringskassans officiella statistik var 179 600 svenskar sjukskrivna under en längre eller kortare period 2014. Bakom dessa siffror döljer sig ett stort mörkertal. Enligt Ifs egen statistik är det så många som fyra av fem småföretagare som aldrig anmäler sin egen eller de anställdas sjukdom till försäkringskassan.

– Vi vet att småföretagare ofta avstår att sjukanmäla sig trots att de egentligen är sjuka. Många tycker regelverket är krångligt och saknar flexibilitet. Som småföretagare är det också svårt att vara helt fri fån arbete trots att du är sjuk. Du måste helt enkelt se till att hålla verksamheten igång ändå, till exempel genom att svara på mejl eller i telefon. Det här gör gränsdragningen mellan sjukskrivning och arbete svårare, säger Linda Apelqvist.

Livet är nyckfullt och just därför är det viktigt att tänka långsiktigt.

Långtidssjukskrivningar är det ännu tuffare att hantera för en småföretagare. Varannan småföretagare uppger att en långtidssjukskrivning skulle få avgörande följder för verksamheten. Företagen skulle snabbt få problem med sjunkande intäkter och försämrad lönsamhet. I realiteten betyder det att verksamheten för över 500 000 svenska företag är helt beroende av friska nyckelpersoner eller ett väl förberett skyddsnät om sjukdomen slår till.

– På så sätt är småföretagarna en väldigt utsatt grupp. Det är viktigt att tänka och agera rätt för att skapa de bästa förutsättningarna för att hålla sig frisk, säger Linda Apelqvist.

Likväl kan sjukdomen eller olyckan komma snabbt och oväntat. Det kan handla om allt från ett benbrott under semestern i fjällen till ett diskbråck eller ett cancerbesked.

– Livet är nyckfullt och just därför är det viktigt att tänka långsiktigt. Att ta hand om sig själv och sina anställda. Allt för att lindra konsekvenserna om något skulle hända, säger Linda Apelqvist.

Läs mer om hantering av sjukdom bland småföretagare