Stäng

Kostnader under sjukfrånvaro

Arbetsgivaren betalar sjuklön för de första 14 dagarna som en anställd är sjuk, utom för den första sjukdagen (karensavdrag). Arbetsgivaren betalar då 80 % av lönen, oavsett vad den anställda tjänar.

Om den anställde blir sjuk igen inom 5 dagar efter att ha återgått till jobbet, görs inget nytt karensavdrag. Då räknas den nya sjukperioden som en fortsättning på den tidigare.

Arbetsgivare i Sverige betalar sjuklön för i snitt 6 dagar per anställd under ett år (källa: SCB).

Semesterlön och arbetsgivaravgift
Under sjukfrånvaron tjänar den anställde fortfarande ihop till semesterdagar med semestertillägg. Arbetsgivaren betalar även arbetsgivaravgift för de dagar som den anställde är sjuk.

Långtidsfrånvaro
För dag 15 och framåt får den anställde sjukpenning från Försäkringskassan. Om företaget har kollektivavtal betalar arbetsgivaren 10 % av lönen mellan dag 15-90. Kostnaden för sjukfrånvaro längre än 14 dagar är inte med i denna beräkning.

Övriga kostnader
Andra kostnader för företaget när en anställd är sjuk – såsom nedsatt produktivitet, betala ersättare eller övertid, samt administrativa kostnader – är inte med i denna beräkning.

Beräkna företagets

Kostnad för sjukfrånvaro

Genomsnittlig årslön:
0 kr.

Antal anställda: 1
Sjukdagar per anställd per år: 7

Kostnad för sjuklön
0 kr/år

Total kostnad*
0 kr/år

* Total kostnad = Sjuklön, semesterlön och arbetsgivaravgift.


Läs mer om kostnader under sjukfrånvaro

Sjukvårdsförsäkring för företag

Undvik lång sjukfrånvaro inom ditt företag genom snabbare tillgång till vård. Med sjukvårdsförsäkring får ni läkarhjälp enkelt och smidigt i mobilen och garanterad behandling inom 14 dagar.