Måste jag ha olycksfallsförsäkring för elever på dansskola?

Ja, vi rekommenderar att man skaffar olycksfallsförsäkring för dansarna.

Privata försäkringar gäller för det mesta också i detta fall, men det kan variera hos olika försäkringsbolag.

Det kan också vara bra att ha en försäkring där det ingår ansvarsskydd och rättsskydd, om din firma t.ex. hamnar i en situation där du blir skadeståndsskyldig.