Säker vinteruppläggning av båt och fartyg

Tips för en trygg och säker vinteruppläggning

Enkla åtgärder för att undvika skada

Det är en självklarhet för de flesta båt- och fartygsägare är att stänga bottenventilerna och dränera rör och filter inför vinteruppläggning av ouppvärmda fartyg. Tyvärr har det ändå inträffat att detta har glömts bort med påföljd att rör och filter sprängts sönder vid sträng kyla. Vid efterföljande blidväder har i värsta fall fartyget sjunkit.

En normalt noggrann redare borde inse att dessa enkla åtgärder är nödvändiga för att behålla sjövärdigheten inför vintern. Kaskoförsäkringen undantar haverier orsakade av slarv enligt sjövärdigheten.
 

Våra råd för säker vinteruppläggning av fartyg

Det ligger i allas intresse att du som fartygsägare kontrollera följande inför vinteruppläggningen:

  • Bottenventilerna är stängda och sluter tätt
  • Ventilspindlar är väl smorda
  • Ventilhus, packningar och röraranslutningar är i god kondition
  • Kylvattensystemet eller andra vattensystem ombord är väl avtappat
  • Övriga bottengenomföringar är i god kondition och utan risk att springa läck
  • Propellerhylsan är tät
  • Vatten inte finns kvar i aquadrevgenomföringar och kopplingshus
  • Ha regelbunden uppsikt över fartyget under uppläggningen

Vi rekommenderar även att fartyget har en länsanordning med vattennivåautomatik. 

​Exempel på besiktningsrapporter

Här ser du exempel på utdrag ur två besiktningsrapporter som talar för sig själva.

Besiktningsrapporter 1.
Vid besiktning omedelbart efter att brandförsvaret länsat ur fartyget, kunde följande konstateras:

Samtliga bottenventiler hade varit öppna vid olyckstillfället, ventilerna hade stängts efter att länsningen slutförts. Den direkta orsaken till haveriet var att filterhuset på BB-motorns sjövattenfilter frusit sönder under senaste tidens kyla. I samband med blidväder tinade isen i filtret, varvid vatten strömmade in i fartyget.

Det inträffade beror i sin helhet på en bristfällig uppläggning av fartyget inför vintern. Bottenventilerna stod öppna, rörsystemet var inte tappat från vatten, ingen isolering fanns på utsatta ställen.

En mindre länspump hade installerats för att slutlänsa skrovet. Inga läckor kunde upptäckas i skrovet.

Besiktningsrapport 2.
Vattenfyllt maskinrum:

Fartyget hade under vintern börjat ta in vatten i maskinrummet, någonstans vid aqua-aggregatet. Fartyget hade legat infruset i isen och inte kunnat flyttas förrän vid islossningen för torrsättning.

Vid demontering av bälg och drev framkom att kopplingshuset var spräckt på tre ställen. Orsaken till sprickorna är issprängning. Vatten har trängt in genom bälg och mot kopplingshuset, som i sin tur sitter i akterspegeln.

Kopplingshuset är i gjutjärn, och för att spara vikt är huset gjutet med håligheter. När vatten trängde in i håligheterna och frös på vintern så sprängdes kopplingshuset.

Ett sätt att förhindra detta är att fylla håligheterna med massa av något slag, eventuellt att plasta för att motverka inträngning av vatten.