Båt- och fartygsförsäkring

Fartygsförsäkring för båtar och fartyg under 500 bruttoton i yrkesmässig trafik. Ersätter skador på egna fartyget och även totalförlust.

Få en offert på fartygsförsäkring

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
 • Täcker många skador

  Gäller för bl.a. grundstötning, brand, sjunkning, stöld, skadegörelse.

 • Räddningskostnader

  Försäkringen täcker räddningskostnader, såsom bärgning och bidrag till haveri.

 • Ersätter totalförlust

  Försäkringen täcker totalförlust som följd av skada på fartyget.

Fartygförsäkringen omfattar skador på egna fartyget inklusive fartygsdelar, tillbehör och reservföremål. Dessutom täcker försäkringen räddningskostnader som bärgning, likväl som bidrag till gemensamt haveri. Maskinskador kan under vissa förutsättningar täckas med tilläggsförsäkring.

Försäkringen ersätter totalförlust av fartyg

Blir följden av en skada totalförlust ersätter försäkringen detta - försäkringsbeloppet för båten ska motsvara marknadsvärdet. Vidare täcker försäkringen redarens ansvar för egendomsskador vid kollision med annat fartyg eller föremål, t.ex. brygga. Försäkringen täcker inte person- eller lastskador.

Kontakta oss

Stefan Bodin
Bodin försäkringskonsult AB, samarbetspartner till If

010-603 74 52
072-354 12 50

stefan.bodin@if.se

Ansvarsförsäkring för fartyg under 500 brt

Samtliga redare har ett skadeståndsansvar enligt Sjölagen. Vi kan erbjuda en begränsad ansvarsförsäkring som ersätter skadeståndsanspråk från motparten upp till maximalt 35.000.000 kronor. Det kan röra sig om skadehändelser som egendomsskador pga. kollision då skadeståndet överstiger försäkringsbeloppet i båtens kaskoförsäkring.

Försäkringen täcker även:

 • personskador för egen besättning
 • skador orsakade av svallvågor, ankare och oljeutsläpp

Dessutom betalar vi den kostnad som kan uppstå då myndighet kräver att ett vrak ska avlägsnas efter sjunkning i t.ex. en farled.

Försäkringen kan enbart tecknas för mindre fiskebåtar, passagerarbåtar, arbetsbåtar samt vissa bogserbåtar, under förutsättning att även kaskoförsäkringen tecknas hos oss.

Ansvarsförsäkring för passagerare

För passagerarbåtar upp till och med 12 passagerare har vi även möjligheten att erbjuda en begränsad ansvarsförsäkring för passagerarna.