Fartygsförsäkring

Med vår fartygsförsäkring kan du försäkra båtar och fartyg i olika storlekar som har en yrkesmässig verksamhet. Be om offert här för att få prata med en rådgivare.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer

Försäkring för båtar och fartyg i yrkesmässig trafik

Med vår fartygsförsäkring kan du försäkra båtar och fartyg i olika storlekar som har en yrkesmässig verksamhet, från arbetsbåtar och mindre passagerarbåtar, via bogserbåtar till fiskefartyg och handelsfartyg. En större del av våra försäkrade fartyg är fiske- och tankfartyg, men vi försäkrar även mindre företagsägda båtar.​​​​​​