Fartygsförsäkring

Med vår fartygsförsäkring kan du försäkra båtar och fartyg i olika storlekar som har en yrkesmässig verksamhet. Be om offert här för att få prata med en rådgivare.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer

Försäkringar för fartyg och varv

Båtar & mindre fartyg

Fartyg över 500 brt

Nybyggnad av fartyg

Försäkring för båtar och fartyg i yrkesmässig trafik

Med vår fartygsförsäkring kan du försäkra båtar och fartyg i olika storlekar som har en yrkesmässig verksamhet, från arbetsbåtar och mindre passagerarbåtar, via bogserbåtar till fiskefartyg och handelsfartyg. En större del av våra försäkrade fartyg är fiske- och tankfartyg, men vi försäkrar även mindre företagsägda båtar.​​​​​​

Kontakta oss

Stefan Bodin
Bodin försäkringskonsult AB, samarbetspartner till If

010-603 74 52
072-354 12 50

stefan.bodin@if.se