Fartygsförsäkring

Försäkring för båtar och fartyg i yrkesmässig trafik

Med vår fartygsförsäkring kan du försäkra båtar och fartyg i olika storlekar som har en yrkesmässig verksamhet, från arbetsbåtar och mindre passagerarbåtar, via bogserbåtar till fiskefartyg och handelsfartyg. En större del av våra försäkrade fartyg är fiske- och tankfartyg, men vi försäkrar även mindre företagsägda båtar.​​​​​​


Pris på fartygsförsäkring

Vi är ett nordiskt försäkringsbolag med marina avdelningar i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Baltikum.

Kontakta oss om fartygsförsäkring