Få kunskap om marknadsföringslagen

Om du vill marknadsföra ditt företag och dina produkter eller tjänster, så är det bra om du känner till marknadsföringslagen.

Marknadsföringslagen

Att bekanta dig med marknadsföringslagen innan du börjar planera din marknadsföring ger dig kunskaper om vad du får och inte får göra. En viktig del i marknadsföringslagen är att du alltid marknadsför dina produkter och tjänster i enlighet med god marknadsföringssed.

Vi har listat några av de punkter som du bör vara medveten om i samband med god marknadsföringssed:

  • Ge alltid en tydlig beskrivning din produkt/tjänst
  • Det får inte saknas viktiga upplysningar om en produkt/tjänst
  • Informationen om en produkt/tjänst får inte vara vilseledande
  • Den totala kostnaden för en produkt/tjänst ska vara tydlig
  • Det är inte tillåtet att marknadsföra en produkt/tjänst på ett aggressivt eller stötande sätt
  • Det ska framgå att reklam för en produkt/tjänst är en annons
  • När du ändrar eller lägger till avgifter ska kunden informeras med rimligt varsel
  • När du säljer en produkt/tjänst på distans, t.ex. på nätet, gäller 14 dagars ångerrätt

Läs mer om marknadsföringslagen hos Hallå konsument