Få insikt i marknadsföring för nystartade företag

En av de viktigaste delarna i att skapa ett framgångsrikt företag är att göra omvärlden medveten om dina produkter och tjänster. Marknadsföring är därför ett oundvikligt moment när du startar ett företag.

Lär dig att marknadsföra ditt företag

Med en väl genomtänkt och strukturerad marknadsföringsplan kan du få din målgrupp att uppmärksamma dina produkter och skapa företagets närvaro på marknaden. Tycker du att det verkar svårt och vet inte riktigt var du ska börja? Här får du en överblick över vad marknadsföring innebär och en introduktion till hur du på bästa sätt förbereder marknadsföringen av ditt nystartade företag.

Marknadsföring är ett sätt att beskriva alla de aktiviteter som du kan välja att utföra för att öka företagets publicitet och försäljning. Marknadsföring är en bred term som benämner många olika aktiviteter, det kan till exempel vara TV-reklam, säljkampanjer, annonsering i tidningar eller på internet.