2022-års initiativ kring hållbarhet

Allt händer på en gång. Ifs hållbarhetschef, Philip Thörn, ser fram emot att se hur de senaste årens arbete börjar ge resultat. Här hittar du 2022 års hållbarhetsrapport, samt utvalda artiklar om initiativ vi tagit under året som gick. Rapporten är på engelska. 

Hållbarhetsrapporten 2022 (PDF)
 1. Lärdomar av naturkatastrofer för att minska påverkan på kunder

  Naturkatastrofer kommer alltid att existera. Men med vårt kompetenscenter för naturkatastrofer kan vi bättre förstå risker och hjälpa våra kunder att mildra konsekvenserna om något skulle inträffa.  

  2023-04-12
  storm i hamn
 2. Punktreparationer – ett nytt sätt att se på skador

  För att minska utsläppen från vår dagliga verksamhet gör Ifs skadereglerare förändringar inom fastighetssegmentet för att återanvända och reparera mer material. Många kunder välkomnar förändringen: ”Det här är rätt sak att göra”, säger en husägare efter punktreparationen.  

  2023-04-12
 3. Vi tar farväl av kunder som inte respekterar hållbarhetskraven

  Efter vårt införande av hållbarhetskrav för företagskunder i fjol (ESG), har flera företag förbättrat sin praxis för att följa FN Global Compact’s hållbarhetskrav. Krav som omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

  2023-04-12
  Kotte i skogen
 4. En vinnande klimatutmaning 

  647 If-anställda fick utmaningen att skapa mer hållbara vanor i vardagen. De svarade med att välja vegetarisk frukost 3 814 gånger. 

  2023-04-12
  Mobiltelefoner med appar
 5. Utveckla ledare som får medarbetarna att blomstra

  Tusen ledare från hela If har påbörjat en nio månader lång resa för att utveckla sina ledaregenskaper. På If ska våra ledare stödja en kultur som gör att alla medarbetare känner sig trygga och inkluderade, så att alla kan blomstra.

  2023-04-12
  Deltagare på programmet Ifs Ledarskapskompass