Hållbarhetsinitiativ 2019

Att hjälpa kunderna att förebygga och undvika skador och personskador på bästa sätt om möjligt är nyckeln till en hållbar försäkringsverksamhet. Detta har vi jobbat med under 2019.

Hållbarhetsrapporten 2019