Försäkringsvillkor för fordon

För försäkringsnummer som börjar med "NM"

Här hittar du våra villkor som gäller för fordonsförsäkring. Dessa gäller även för privatägd tung lastbil, tungt släp, terrängvagn, traktor och motorredskap samt andra fordon om det anges i försäkringsbrevet att företagsvillkoren gäller.

Logga in och hantera dina försäkringar online

Logga in och få en enklare försäkringshantering, helt papperslöst. Här kan du bl.a. se dina villkor och få en sammanställning över dina försäkringar. Du kan enkelt anmäla en skada och här finns sammanställning över både pågående och avslutade skador. Du kan även ändra försäkringar och få offert.

Logga in eller skapa konto​​