Försäkringsvillkor för fordon

Här hittar du våra villkor som gäller för fordonsförsäkring. Dessa gäller även för privatägd tung lastbil, tungt släp, terrängvagn, traktor och motorredskap samt andra fordon om det anges i försäkringsbrevet att företagsvillkoren gäller.

Ändra uppgifter i försäkringsbrevet

​Se till att uppgifter som anges på försäkringsbrevet stämmer.

Meddela oss o​m uppgifterna inte stämmer

Det är viktigt att uppgifterna för försäkringen är riktiga. Om de inte stämmer kan ersättningen vid skada minskas eller försäkringen kosta för mycket.

Ändra uppgifterna direkt på nätet

Våra försäkringsalternativ

​​​Information för storkundsavtal

Nytt avtal

Läs gärna efterköpsinformationen och för utförligare information även villkoren. Efterköpsinformationen är en sammanställning över väsentliga begränsningar i villkoren.

Logga in och hantera dina försäkringar online

Logga in och få en enklare försäkringshantering, helt papperslöst. Här kan du bl.a. se dina villkor och få en sammanställning över dina försäkringar. Du kan enkelt anmäla en skada och här finns sammanställning över både pågående och avslutade skador. Du kan även ändra försäkringar och få offert.

Logga in eller skapa konto​​