Försäkringsguiden

Det kan vara svårt att bestämma vilken försäkring ditt företag behöver. Försäkringsguiden hjälper dig. Det enda du behöver göra är att besvara några få enkla frågor.

Fråga 1 av 7
Mitt företag äger en fastighet, t.ex. lager, kontor, butik eller bostadshus.

Nästa fråga

Fråga 2 av 7
Mitt företag äger saker värda över 10.000 kr. T.ex. maskiner, varor, verktyg eller inredning.

Nästa fråga

Fråga 3 av 7
Mitt företag utför byggnads- och installationsarbeten på entreprenad.

Nästa fråga

Fråga 4 av 7
Mitt företag äger fordon.

Följdfrågor

Mitt företag driver åkeri, bud- eller taxiverksamhet.
Då kanske du transporterar kunders varor och gods?
Mitt företag driver fordonshandel, bilverkstad eller liknande.

Nästa fråga

Nästan klart!
 • Bra att veta
  Visste du att två dagars sjukfrånvaro kostar lika mycket som sjukvårdsförsäkring i ett helt år. Försäkringen ger dig garanterad behandling och operation inom 14 dagar när du behöver det.
Fråga 5 av 7
Mitt företag tar betalt för att utföra uppdrag/rådgivning, t.ex. konsult- eller förmedlingsuppdrag.

Följdfråga

Innebär konsultuppdraget ett styrelseansvar?

Nästa fråga

Fråga 6 av 7
Mitt företag har anställda

Låt oss prata om dig och dina anställda...

Låt oss prata lite om dig...

Om något händer är det viktigt för mig och företaget att komma tillbaka till jobbet så snabbt som möjligt.
Det sker resor i jobbet, t.ex. korta kundbesök eller tjänsteresor.

Nästa fråga

Nästa fråga

Nästa fråga

Fråga 7 av 7

Sista frågan


Jag vill att företaget ska få ersättning om man förlorar intäkter p.g.a långvarig sjukskrivning

Jag vill att företaget ska få ersättning om man förlorar intäkter p.g.a långvarig sjukskrivning.

Se resultat

★ Du är i mål, bra jobbat!

Kolla in vilka försäkringar vi rekommenderar och kontakta oss för pris längst ner.

Vår rekommendation
Baserat på dina svar så skulle ditt företag ha nytta av följande:
Din verksamhet
 1. Ansvarsförsäkring
  Ger ekonomisk trygghet när företaget eller dess produkter orsakar en skada.
 1. Professionsansvarsförsäkring
  En försäkring som hjälper när du riskerar att krävas på ersättning exempelvis i din roll som rådgivare.
 1. VD- och styrelseförsäkring
  Om du som styrelsemedlem eller VD blir personligt ansvarig.
 1. Rättsskyddsförsäkring
  Täcker kostnader för jurist och rättegång om företaget hamnar i en rättslig tvist om t.ex. ett kontrakt.
 • Ansvarsförsäkring hjälper ditt företag om det skulle ske en olycka eller ett misstag så att företaget krävs på skadestånd. Gäller för skador på andras saker, men också vid skada på personer.
Företagets egendom
 1. Fastighetsförsäkring
  Skyddar fastigheten mot skador som uppstår vid vattenläcka, brand, inbrott m.m.
 1. Egendomsförsäkring
  Skyddar dina saker vid förlust, stöld och oförutsedda händelser.
 1. Entreprenadförsäkring
  Ersätter skador på entreprenaden och hjälpmedel som behövs för att utföra arbetet.
 1. Avbrottsförsäkring
  Ersätter förlust av intäkter p.g.a. egendomsskada, t.ex. hyresförlust vid brand eller vattenskada.
 • Din hemförsäkring skyddar inte det som hör till företaget. Försäkra saker som är viktiga för verksamheten, så slipper du plötsliga kostnader.
Du och anställda
 1. Sjukvårdsförsäkring
  Snabb tillgång till vård och minimerar sjukfrånvaron.
 1. Tjänstereseförsäkring
  Ersättning vid förlust av värdesaker och förseningar samt hjälp med vård vid sjukdom.
 1. Ersättning vid sjukskrivning
  Ger ersättning för varje dag vid en långtidssjukskrivning.
 • Personförsäkringar skyddar hälsan och minskar eventuell sjukfrånvaro. Frisk personal = lönsam verksamhet.
Företagets fordon
 1. Fordonsförsäkring
  Försäkring för företagets fordon. Täcker i trafiken, skador på bilen, inbrott m.m.
 1. Transportförsäkring
  Behövs för att skydda varor eller gods som transporteras.
 1. Avbrottsförsäkring
  Ersättning vid förlust av intäkter p.g.a. fordonsskada.
 1. Avbrottsförsäkring
  Ersättning vid förlust av intäkter p.g.a. fordonsskada.
 1. Flytande försäkring
  Försäkra både kundens och egna fordon inom bilhandel och verkstad.
 • Det är viktigt med en bra bilförsäkring även i jobbet, speciellt om du kör mycket. Hos oss kan du se pris och försäkra alla olika fordonstyper online.


Du kan också behöva

 1. Egendom i bil
  För dig som förvarar eller transporterar företagets verktyg, utrustning eller annat material i bilen.
 1. Databrottsförsäkring
  Ersättning och experthjälp vid dataintrång. En försäkring som de flesta företag behöver.
 1. Olycksfallsförsäkring
  Ger dig, dina anställda och besökare ett bra försäkringsskydd vid olycksfall.
Vad kostar det?
Jag vill få användbara tips och information om hur jag håller mitt företag säkert:
* Obligatoriskt fält
Formuläret skickas...