Serviceföretag

Få offert på anpassad försäkring för ditt serviceföretag

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
Formuläret skickas...

Försäkring speciellt anpassad för serviceföretag såsom städning, reparationer av till exempel möbler, skor och klockor eller sotning.

  • Uppfyller branschkraven

    Var alltid rätt försäkrad med vår anpassade företagsförsäkring.

  • Anpassat till ditt företag

    Vi anpassar försäkringen helt efter ditt företags behov.

  • Enkel skadehantering

    Vi gör det enkelt och hjälper dig snabbt om något har hänt.


Försäkringsskydd för serviceföretag

Anpassad försäkring för serviceföretag och företag med inriktning på hushållsnära tjänster som t.ex. städning och reparation av skor och klockor. Försäkringen innehåller det grundskydd företaget behöver för verksamheten. Den omfattar företagets egendom, och innehåller även skydd för skadeståndskrav samt rättsskydd om företaget råkar i tvist.

Vi anpassar skyddet efter: Företagsanpassat
Dina saker

Hur mycket skulle din verksamhet påverkas om din eller dina kunders egendom skadas eller stjäls? Vad skulle hända om en av dina mest värdefulla maskiner gick sönder?

Försäkra din saker
Skydda din egen och dina kunders egendom samt eventuella maskiner från skador såsom brand eller stöld. Har du portabel utrustning har du dessutom möjlighet att teckna en tilläggsförsäkring för denna.

Vad händer med verksamheten när du drabbats av en skada?
Om din verksamhet påverkas av att din egendom stjäls eller lokalen brinner ned är sannolikheten stor att du drabbas av ekonomisk förlust. Vår avbrottsförsäkring hjälper dig att minska denna. Du kan dessutom teckna försäkring för extrakostnader som kan uppstå om en skada inträffar, exempelvis för att hyra en ersättningslokal eller för annonsering.

Ditt företags ansvar

Ansvarsförsäkring hjälper dig att bl.a. hantera skadeståndskrav om det skulle uppstå en tvist.

Skadeståndskrav
Om något skulle gå fel och företaget blir stämt av en kund.

Tvister
Om du hamnar i en tvist, så kan du från rättsskyddsförsäkringen få ekonomisk hjälp att anlita en advokat/juridiskt biträde.

Dig och eventuellt anställda

Hur skulle företaget påverkas om du blir sjuk?

Sjukdom
Ge dig och dina anställda förmånen till privat vård utan långa väntetider.

Olycksfall
Ge dig och dina anställda ett skydd som ger ersättning för vårdkostnader, läkemedel, resekostnader, rehablitering m.m om det inträffar en olycka.

Tjänsteresa
Få ersättning vid t.ex. förseningar och olyckor på resan.

Kostnader vid arbetsoförmåga
Ersätter de kostnader och förlorad vinst som kan uppstå i samband med sjukskrivningar. T.ex. kostnad för vikarie eller ersättning vid förlorad inkomst.

Din bil

Vilken försäkringsomfattning behövs om du har en bil i företaget?

Trafikförsäkring
Gäller för skador på personer samt andras fordon och egendom.

Halvförsäkring
Utöver det som trafikförsäkringen täcker ingår bl.a. skador på glasrutor, skadegörelse eller brand på ditt egna fordon.

Helförsäkring
Heltäckande skydd för ditt fordon som utöver halvförsäkringen innefattar yttre skador samt interiörskador i samband med trafikolycka.