Är ditt byggföretag på rätt plats i försäkringstrappan?

Hör du till dem som gillar ditt jobb, men tycker det är frustrerande att krångla med försäkringar och kontrakt? Här finns hjälp att få. Oavsett om du är målare, snickare eller golvläggare är försäkringar en viktig del av din arbetsvardag, men det kan vara svårt att veta vilket skydd som behövs för just ditt företag. Ett tips är att ta det stegvis. Genom att tänka på försäkringarna som en trappa blir det enklare att se till att ditt företag alltid är rätt försäkrad.

Steg 1: Nystartade firman

Grattis du har startat eget! Kanske är du själv eller har några få anställda. Här är det viktigt att du har koll på de försäkringar som behövs för att kunna ta dina första uppdrag. Byggbranschen styrs av standardavtal (AB04), som ställer krav på hur ditt företag ska vara försäkrat.

Du jobbar numera också i en riskfylld bransch. Även med full skyddsutrustning och goda säkerhetsrutiner kan olyckor ske. Se till att du och dina anställda får ersättning om något skulle hända.

Försäkringar som behövs för den nystartade firman

En vanlig risk: Inbrott i företagsbilen

För den som är ny i branschen fungerar bilen ofta som kontor, men tyvärr är det vanligt med inbrott i företagsbilar. Tänk på att bilförsäkringen bara ersätter den skada som inbrottet orsakar. Se till att du även får ersättning för verktyg och annat som tjuvarna kommer över.

Kostnadsexempel: Det är vanligt med en kostnad på 30 000-50 000 kronor för det som blir stulet.

Så försäkrar du dig: Egendom i bil

Steg 2: Firman som växer

Företaget växer och större uppdrag kommer in. Kanske har du numera både kontor och lager, med maskiner, verktyg, datorer och andra tillgångar. Det innebär att företaget har ett så kallat försäkringsställe som behöver skyddas, till exempel vid inbrott eller brand.

Ju fler uppdragsgivare, desto större risk att hamna i en rättstvist. Se till att du får ersättning för advokat och rättegångskostnader om det skulle hända.

Försäkringar som behövs för firman som växer

En vanlig risk: Skadeståndskrav

Tänk dig scenariot att ert arbete orsakat sprickor i grannfastigheten och ni plötsligt får ett skadeståndskrav. Med rätt försäkring får du hjälp att förhandla och utreda skadan och även ersättning om det visar sig att du är skadeståndsskyldig.

Kostnadsexempel: Uppskattad kostnad 100 000-200 000 kronor.

Så försäkrar du dig: Ansvarsförsäkring där även rättsskydd ingår

Steg 3: Veteranen i branschen

Ni är nu etablerade i branschen, och driver kanske en totalentreprenad med femton anställda. Förutom fler bilar och större eget lager har firman investerat i egna byggnadsställningar och en saxlift.

Kanske har du nu runt femton anställda och har investerat i flera avancerade verktyg och maskiner. Här kan det vara bra att stärka försäkringsskyddet ytterligare. Skulle det brinna på lagret får du ersättning via din egendomsförsäkring, men kanske vill du också ha ersättning för fasta kostnader, löner och utebliven vinst när arbetet ligger nere? Samma sak om något oförutsett händer på byggarbetsplatsen.

Här kan det vara läge att även addera en förmån som hjälper dina medarbetare att hålla sig friska och därmed produktiva.

Försäkringar som behövs för veteranen i branschen

En vanlig risk: Förslitningsskador

En av nyckelpersonerna i ditt arbetslag har ont i axeln. Medarbetaren har gått med värken länge i tron om att det ska gå över av sig själv och inte sökt vård. Här kan en sjukvårdsförsäkring vara skillnaden mellan en längre sjukskrivning och att medarbetaren får rätt vård direkt och snabbt kan komma tillbaka till arbetet.

Kostnadsexempel: Den anställde har en månadslön på 30 000 kronor och blir sjukskriven en månad. Det kostar företaget runt 17 000 kronor i sjuklön, plus 37 000 kronor i fasta kostnader, samt 62 000 kronor för en eventuell ersättare. Ett års sjukvårdsförsäkring motsvarar kostnaden av två sjukdagar.

Så försäkrar du dig: Sjukvårdsförsäkring

Tips för dig i byggbranschen