Inbrott på byggarbetsplats - så stoppar du tjuven

Det har blivit allt vanligare med inbrott på byggarbetsplatser. Stöldgodset förs ofta ut ur landet och säljs vidare av kriminella ligor. Så kan du minska risken för att bli drabbad. 

Så förebygger du inbrott

Under 2020 anmäldes 5 835 inbrott på svenska byggarbetsplatser – närmare 16 om dagen – enligt siffror från Brottsförebyggande Rådet. De senaste fem åren har inbrotten ökat med 60 procent – och den faktiska siffran kan vara ännu högre.

– Många småföretag polisanmäler inte, det hör vi från våra medlemmar. De tycker inte det är värt det utan tar det som en spillkostnad eller accepterad del av vardagen, säger Tanja Rasmussen, Näringspolitisk chef på branschorganisationen Byggföretagen.

Värdet på stöldgodset uppskattas till runt 2 miljarder kronor varje år. Till det kommer kostnader för produktionsstörningar, avbrott i verksamheten, förseningar och administrativa kostnader som kan uppstå när verktyg eller maskiner försvinner.

Hampus Larsson, skadejurist på If, har sett en ökning av antalet skador relaterade till byggarbetsplatsinbrott, men framför allt hur värdet på det som stjäls ökat. Han menar att det är viktigt för företag att jobba förebyggande mot inbrott.

– Maskiner och material ska i möjligaste mån förvaras inlåsta i byggnader, eller i containrar med godkända låsbommar, och arbetsområdena ska vara inhängande med staket.

Att märka verktyg är också viktigt. I dag används till exempel DNA-märkning som penslas på verktyg eller maskiner som då blir spårbara tillbaka till ägaren.

Förutom märkning är det bra att spara serie- och tillverkningsnummer för maskiner och verktyg.

– Det är svårt att helt förhindra inbrott men det gäller att göra det svårare för tjuvarna. Ju längre tid ett inbrott tar desto större är chansen att de blir påkomna, säger Hampus.

Så kan du förebygga inbrott

  • Börja med att inventera risker och planera skyddsåtgärder och skyddsnivå.
  • Säkra byggområdet med ett bra områdesskydd.
  • Tänk igenom placering av bygg- och förrådsbodar. Det ska vara svårt att köra upp bredvid bodarna.
  • Försvåra tillgången till arbetsplatsen genom att till exempel placera bommar på vägen.
  • Placera containrar på ett sätt som försvårar inbrott och gärna så att chansen ökar för att tjuvarna ska bli upptäckta.
  • Förvara alltid stöldbegärlig utrustning som handverktyg och mätinstrument väl inlåsta i en säker förvaring.
  • Placera aldrig dieseltanken vid infarter. Installera låsbara lock, slangningsskydd och larm.

(Källa: Brottsförebyggande Rådet)

Läs mer om hur du kan undvika vanliga risker på byggarbetsplatsen

Är du rätt försäkrad?

Även om du följer alla säkerhetsåtgärder är det svårt att helt förhindra inbrott. Därför är det viktigt att vara rätt försäkrad. Har du en egendomsförsäkring för kontor och lager? Motsvarar försäkringsbeloppet det faktiska värdet på företagets tillgångar? Behöver du skydd för verksamhetsavbrott, det vill säga ersättning för den tiden arbetet ligger nere efter ett inbrott?

– Är du osäker på om ditt företag har rätt skydd, kontakta en försäkringsrådgivare som kan byggbranschen. Vi kan hjälpa dig att se över risker, uppskatta värdet på din egendom och tipsa om hur du bäst skyddar den, säger Hampus Larsson.

Läs mer om hur byggföretaget blir rätt försäkrat