Priset på gravidförsäkringen i rabatt när du köper barnförsäkring inom 30 dagar från födseln

Gravidförsäkring

Trygghet vid graviditet och förlossning

Att vänta barn är spännande och graviditeten en tid av både glädje och oro. En gravidförsäkring ger trygghet under graviditeten och vid förlossningen.

Gravidförsäkringen ger ersättning om barnet föds med vissa allvarliga sjukdomar och om barnet behöver vårdas på sjukhus. För dig som är gravid omfattar försäkringen bland annat ersättning vid sjukhusvistelse på grund av graviditets- eller förlossningskomplikationer och engångsersättning för vissa namngivna förlossningskomplikationer. Så snart som möjligt efter födseln behöver barnet ha en barnförsäkring.​

* Om du köper gravidförsäkringen hos oss får du hela priset, 1 195 kronor, i förstaårsrabatt när du försäkrar ditt barn med vår barnförsäkring inom 30 dagar från barnets födelse. Rabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden.


 • Vid komplikationer

  Gravidförsäkringen gäller om behov av sjukhusvård uppstår, och vid förlossningskomplikationer. ​​​

 • Medfödd sjukdom

  Föds ditt barn med en namngiven allvarlig sjukdom betalar gravidförsäkringen 50 000 kr som en ekonomisk första hjälp. ​​​​

 • Självriskersättning

  Om barnvagnen eller bilbarnstolen stjäls betalar vi din självrisk på hem- eller bilförsäkringen med upp till 3 000 kr.​​​

Innehåll i Gravidförsäkring Barnet Den gravida Partner
F​örlossningskomplikationer

​Sker förlossningen genom urakut kejsarsnitt eller om du i samband med förlossningen drabbas av svår blödning eller svår bristning betalar vi ut 3 000 kr.​

Sjukhusvistelse

Vid behov av sjukhusvård ger försäkringen i följande fall ersättning med 200 kr per dygn från första dagen av sjukhusvistelsen:

 • ​Om du behöver vårdas på sjukhus till följd av graviditetskomplikationer under minst tre dagar i följd eller förlossningskomplikationer under minst sju dagar i följd. 
 • Om barnet behöver sjukhusvård på grund av sjukdom eller olycksfall under minst tre dagar i följd.​
​​

Sjukhusvistelse, engångsersättning​

Vid sjukhusvistelse som varar längre än 14 dygn får du även en engångsutbetalning på 3 000 kr. Behöver du efter förlossningen vårdas i minst tre veckor betalar försäkringen ut ytterligare 3 000 kr.​​

Merkostnader

​Om den gravida eller barnet blir intagen för vård på sjukhus i minst tre veckor i följd efter förlossningen lämnas en engångsersättning med 3 000 kronor.

Ekonomisk första hjälp

Skulle barnet födas med en allvarlig sjukdom betalar försäkringen ut en engångssumma på 50 000 kr, som en ekonomisk första hjälp. Beloppet betalas ut så snart diagnosen är fastställd och säkerställd av läkare. De diagnoser som ersätts är bland annat Spina bifida (kluven ryggrad), Vattenskalle, Cerebral pares (CP), Downs syndrom, allvarliga hjärtfel, missbildningar och blindhet.

Bestående skada​ (medicinsk invaliditet)

Drabbas barnet av sjukdom eller olycksfall som leder till medicinsk invaliditet betalar vi ut invaliditetsersättning. Invaliditetsgraden fastställ i procent, av läkare. Försäkringsbeloppet är 1 000 000 kr. En invaliditetsgrad på 15 % ger därför ersättning med 150 000 kr. Fastställs invaliditetsgraden till 30 % eller högre betalar vi dubbel ersättning.

Tandskada

​​Om barnet råkar ut för ett olycksfall ersätts kostnader för tandvård som är nödvändig på grund av olycksfallet. Självrisken är 1 000 kr.​​

Rese- och behandlingskostnader

Om ​barnet råkar ut för ett olycksfall ersätts kostnader för läkarvård och resor som är nödvändiga på grund av olycksfallet. Självrisken är 1 000 kr.​​

​Kristerapi

Drabbas du eller pappan/partnern till det väntade barnet av en krisreaktion på grund av att barnet dör eller föds med eller drabbas av allvarlig sjukdom eller missbildning betalar vi ersättning för kristerapibehandling hos en legitimerad psykolog.

​Självriskersättning

Om barnvagnen eller bilbarnstolen stjäls och du får ersättning från din hem- eller bilförsäkring, betalar vi din självrisk upp till 3 000 kr.

Dödsfallsersättning

Försäkringen betalar ersättning med 25 000 kr om barnet dör. Om den gravida eller pappan/partnern dör lämnas ersättning med 10 000 kr.​​

Innehåll i Gratis Gravidförsäkring Barnet Den gravida Partner
Bestående skada (Medicinsk invaliditet)

​Drabbas du som är gravid av ett olycksfall som leder till medicinsk invaliditet (bestående skada) ​betalar vi invaliditetsersättning. Invaliditetsgraden fastställs i procent, av läkare. Försäkringsbeloppet är 500 000 kr. En invaliditetsgrad på 15 % ger därför ersättning med 75 000 kr. Fastställs invaliditetsgraden till 30 % eller högre betalar vi ut dubbel ersättning.​

Tandskador

Om du råkar ut för ett olycksfall ersätts kostnader för tandvård som är nödvändig på grund av olycksfallet. Självrisken är 1 000 kr.​​

Rese- och behandlingskostnader

​Om du råkar ut för ett olycksfall ersätts kostnader för läkarvård, tandläkarbesök och resor som är nödvändig på grund av olycksfallet. Självrisken är 1 000 kr.​

Dödsfall

​Försäkringen ger ersättning med 50 000 kr om du dör till följd av ett olycksfall. Om du förlorar ditt barn under gravid​iteten eller i samband med förlossningen lämnar försäkringen ersättning med 10 000 kr.


​​​​NÄR ÄR DET DAGS ATT KÖPA GRAVIDFÖRSÄKRING?

När du genomfört ultraljud efter vecka 16 kan du köpa en gravidförsäkring hos oss. Försäkringen börjar gälla dagen efter att försäkringen är betald och tidigast när du är i graviditetsvecka 22. Gravidförsäkringen ger även barnet ett begränsat försäkringsskydd under de första sex månaderna.

GRATIS OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR GRAVIDA. TA DEN!

Gratis gravidförsäkring är en olycksfallsförsäkring för dig som är gravid och du kan teckna den direkt när du upptäckt att du är gravid. Försäkringen ger dig som gravid ett viktigt försäkringsskydd som inte ingår i Gravidförsäkring. Gratis gravidförsäkring börjar gälla dagen efter den dag du tecknat den.

SKAFFA EN BARNFÖRSÄKRING så snart som möjligt

Försäkra barnet med en barnförsäkring så snart som möjligt efter födseln. En gravidförsäkring övergår inte automatiskt i en barnförsäkring. Som blivande förälder kan du förbereda barnförsäkringen genom att redan nu fylla i beräknat födelsedatum och få en offert. När barnet har kommit till världen behöver du fylla i en hälsodeklaration för barnet innan försäkringen kan börja gälla.

Köper du gravidförsäkringen hos oss får du hela priset, 1 195 kronor, i förstaårsrabatt, när du köper barnförsäkring inom 30 dagar från barnets födelse. Rabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden.  Självrisk

Om det inträffar en skada och du får ersättning från försäkringen, får du betala en del av skadekostnaden själv. Det är det som kallas självrisk. Självriskens storlek varierar beroende på vilken typ av skada du råkat ut för.

Ersättningen utbetalas utan självrisk för både Gravid- och Gratis Gravidförsäkring – med undantag för tandskador och när rese- och behandlingskostnader ersätts. Då är självrisken 1 000 kr.

Din självrisk står i ditt försäkringsbrev

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor. Du kan logga in på Mina sidor med BankID eller Mobilt BankID.

Villkor och förköpsinformation

​​​

Frågor och svar

Vem gäller gravidförsäkringen för?

 • Gravidförsäkring gäller för dig som är gravid och för barnet som du väntar.
 • Gratis gravidförsäkring är en olycksfallsförsäkring som gäller för dig som är gravid.

Var gäller gravidförsäkringen?

Både Gratis Gravidförsäkring och Gravidförsäkring gäller inom Norden. De gäller även utanför Norden om du vistas där tillfälligt. Vid vistelse utanför Norden ersätts inte tandskada, rese- och behandlingskostnader, sjukhusvistelse, kristerapi och merkostnader. ​​


Hur ska jag göra om någonting händer?

Om det händer dig eller barnet något, vill vi att du tar kontakt med oss så snart som möjligt. Ring oss då på 0771-655 655.

Tips och råd


Maxa graviditeten

Att vänta barn är något av det häftigaste, läskigaste och mest spännande som finns.

Är det något mer du behöver?

Fler försäkringar för dig och din familj