Utlandsplaceringsförsäkring

En guide om försäkring vid utlandsplacering

  1. Utlandsplaceringsförsäkring
Läs om vad som gäller för utlandsplaceringsförsäkringen utifrån vår standardomfattning.

Vem omfattas av utlandsplaceringsförsäkringen?

Försäkringen gäller för utlandsplacerade anställda samt medföljande familjemedlemmar. Hälsoförklaring måste fyllas i och undertecknas av den som ska försäkras, detta gäller även familjemedlemmar. Observera att om barn föds under försäkringstiden måste hälsoförklaring fyllas i och sändas till If omgående efter födseln.

När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller dygnet runt under tiden personen är ansluten till försäkringen.

Vad omfattar försäkringen?

Se omfattning och villkor nedan. Observera att försäkringsbelopp och villkor är utifrån vår standardomfattning. Avvikelser i omfattning och villkor gentemot er omfattning kan förekomma.

Omfattning och försäkringsbelopp

Villkor​​​​​

Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller i stationeringslandet. Vid ändring av stationeringsland måste du informera oss. Försäkringen gäller även vid resa utanför stationeringslandet i hela världen, med undantag för de länder eller områden som UD avråder från att resa till.

Läs UD’s reserekommendationer

Mer om försäkringen

Läs mer eller köp utlandsplaceringsförsäkring här


Hälsodeklarationer

Hämta Travel Card (Försäkringskort)

Ditt försäkringsbevis vid sjukdom eller skadehändelse

Nu kan du och dina anställda ladda ner försäkringskort till mobilen. På försäkringskortet finns försäkrings- och kontaktinformation som hjälper dig om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka när du är stationerad utomlands. Du kan även välja att själv fylla i och skriva ut ditt försäkringskort.

Beställ försäkringskort till mobilen​​​​ ​

Fyll i och skriv ut försäkringskort (pdf)​

Hämta Insurance Certificate (Intyg)

Försäkringsintyg vid t.ex. ansökan om visum

Insurance Certificate används om du behöver visa upp ett försäkringsintyg när du t.ex. ansöker om visum.

Hämta Insurance Certificate

Gör så här:

  1. Klicka på länken ovan för öppna mallen för Insurance Certificate.
  2. Skriv in ditt försäkringsnummer ​under POLICY NO.
  3. Skriv in ”If” under POLICY HOLDER.
  4. Skriv in ditt namn (exakt som det är inskrivet i passet) under INSURED.
  5. Skriv in försäkringsperioden under INSURANCE PERIOD.

Du kan även välja att fylla i uppgifterna för hand efter att du har skrivit ut mallen.​​​​​​​​​

Visum till Ryssland

​Vid visumansökan till Ryssland krävs försäkringsintyg i original.

Begär försäkringsbevis

  1. Utlandsplaceringsförsäkring