Ännu bättre skydd på tjänsteresan

Datorn åker i backen, mobilen blir stulen eller bagaget kommer inte fram – det är mycket som kan hända på tjänsteresan.

Därför lanserar vi flera nya förbättringar i tjänstereseförsäkringen – bland annat skydd vid tjänsteresa utomlands när väljer att stanna kvar lite längre och arbeta därifrån på distans. Skyddet gäller även när du tar semester i samband med tjänsteresan utomlands,  i upp till 45 dagar i anslutning till tjänsteresan.

Ordet tjänsteresa leder ofta tankarna till övernattningsväska på hjul, men det inbegriper alla resor som sker på arbetsgivarens uppdrag. En medarbetare som ombeds köpa bullar till eftermiddagsfikat och tar en sväng till närmsta bageri räknas också som en tjänsteresa.

– Många företagare tänker att det måste handla om en resa, men alla resor en medarbetare gör på uppdrag av arbetsgivaren räknas som tjänsteresa. Det kan handla om ett kundmöte på en timme tvärs över gatan, eller att en medarbetare ombeds att gå ut och handla något till kontoret, säger Beatrice Hamnström, f.d. produktutvecklare på If försäkring.

Tjänsteresor täcker alltså många fler situationer än man först kanske tänker på, och eftersom resor i tjänsten inte täcks av företagsförsäkringen eller reseskyddet som är kopplat till hemförsäkringen behöver man som arbetsgivare se över vilket skydd medarbetarna har.

Bagagestrul toppar listan 

När du reser utsätter du dig för andra risker än när du är hemma. Du kan bli sjuk och behöva söka vård utomlands, eller tvingas avbryta en resa för att det händer något på hemmaplan.

– Flyg och transporter kan ställas in eller vara försenade med kort varsel. En resa kan behöva ställas in på grund av sjukdom eller som vi såg nu under pandemin på grund av avrådan från UD. Eller så råkar du tappa datorn eller mobilen i backen på väg till ett kundmöte, säger Beatrice Hamnström, och tillägger:

Beatrice Hamnström, Produktutvecklare

– En tjänstereseförsäkring har många skydd, eftersom så många olika saker kan hända under en resa.

Strul med bagaget toppar listan över vad som kan gå snett. Blusen eller kostymen som skulle användas på mötet har fastnat på vägen, eller gått sönder, och man tvingas snabbt skaffa fram en ny. Mobiler och datorer som går sönder är andra vanliga missöden.

Försäkringen gäller bland annat för:  

  • Skydd mot, och rådgivning och stöd, för att förebygga ID-stöld.
  • Skydd mot skimming, eller kreditkortsstöld.
  • Reseskyddet förlängs till 45 dagar från det att resan är bokad, från tidigare 14 dagar. Detta innebär att om du varit på jobb i London och vill passa på att stanna några dagar extra för privat sightseeing så gäller försäkringen även efter avslutat jobbuppdrag i upp till 45 dagar. 
  • Inträffar en ”allvarlig händelse” – hit räknas exempelvis en fraktur eller brännskada – på resan ges en engångsersättning utöver kostnaden för vård.
  • Ändringar har gjorts i befintliga skydd för att anpassa försäkringen till olika familjekonstellationer.
  • Kristerapiskyddet har blivit ännu bättre och täcker fler situationer.
  • Kläder som förstörs eller försvinner på resa ersätts till nyvärde.

Läs mer om tjänstereseförsäkringen här

Tänk på det här:

Alla resor som utförs på arbetsgivarens uppdrag klassas som tjänsteresor – både bussresor till andra sidan stan och flyg till andra sidan jordklotet. Resor till och från arbetsplatsen klassas inte som tjänsteresor, däremot kan en tjänsteresa påbörjas från hemmet. En tjänsteresa kan pågå i upp till 365 dagar.

Stäm alltid av med Skatteverket och Försäkringskassan gällande regler när du eller dina anställda arbetar en period på distans från ett annat land. Om ni arbetar i Sverige ibland och på distans från ett annat land inom EU/EES eller i Schweiz ibland, behöver Försäkringskassan utreda vilket lands socialförsäkringslagstiftning ni ska omfattas av.

Vad räknas som en tjänsteresa?