Tjänstereseförsäkring

En guide gällande försäkring för tjänsteresan

 1. Försäkring för tjänsteresan
Här kan du läsa om vad som gäller för tjänstereseförsäkringen utifrån vår standardomfattning.

Vem omfattas av försäkringen?

Försäkringen omfattar anställda och styrelseledamöter.

När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller vid tjänsteresa. Tjänsteresa är en resa/uppdrag som utförs på uppdrag av arbetsgivaren, i syfte att utföra uppgifter i relation till anställningen/uppdraget.

Tjänsteresan kan påbörjas antingen från bostaden, eller arbetsplatsen. Den upphör i och med att du återkommer till någon av dessa platser. Endast resor i direkt förbindelse till/från dessa platser omfattas av försäkringen. Resa mellan arbetet och hemmet är inte tjänsteresa.

Försäkringen gäller för resor upp till ett år. Den gäller även för 14 dagars semester i samband med tjänsteresa utomlands.

Vad omfattar försäkringen?

Se omfattning och villkor nedan. Observera att försäkringsbelopp och villkor är utifrån vår standardomfattning. Avvikelser i omfattning och villkor gentemot er omfattning kan förekomma.

 • ​Försäkringen gäller även vid korttidsförrättningar inom verksamhetsorten.
 • Den gäller för resa som varar i maximalt ett år.
 • Gäller även för 14 dagars semester i samband med tjänsteresa utomlands.

Observera att försäkringsbelopp och villkor i guiden är utifrån vår standardomfattning. Avvikelser i omfattning och villkor gentemot din försäkring kan förekomma.

Omfattning och försäkringsbelopp tjänstereseförsäkring

Villkor tjänstereseförsäkring​​

Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller i hela världen med undantag för de länder eller områden som UD avråder från att resa till.

Läs UD’s reserekommendationer

Mer om tjänstereseförsäkring

Läs mer eller köp tjänstereseförsäkring här


Hämta Travel Card (Resekort)

Försäkringsbevis vid sjukdom eller skada

Fyll i och skriv ut "Travel Card" innan avresan, så har du ett försäkringsbevis att visa upp för vårdgivaren vid eventuell sjukdom eller skada.

Hämta Travel Card​​​​

Gör så h​är:

 1. Klicka på länken ovan för öppna mallen för Travel Card.
 2. Skriv in ”företagets namn” under POLICY HOLDER.
 3. Skriv in ditt försäkringsnummer under POLICY NO.
 4. Skriv ut ditt Travel Card och ha med det på resan.

Du kan även välja att fylla i uppgifterna för hand efter att du har skrivit ut mallen.​​​​​

Hämta Insurance Certificate (Försäkringsintyg)

Försäkringsintyg vid t.ex. ansökan om visum

Insurance Certificate används om du behöver visa upp ett försäkringsintyg när du t.ex. ansöker om visum.

Hämta Insurance Certificate

Gör så här:

 1. Klicka på länken ovan för öppna mallen för Insurance Certificate.
 2. Skriv in ditt försäkringsnummer under POLICY NO.
 3. Skriv in ”If” under POLICY HOLDER.
 4. Skriv in ditt namn (exakt som det är inskrivet i passet) under INSURED.
 5. Skriv in försäkringsperioden under INSURANCE PERIOD.

Du kan även välja att fylla i uppgifterna för hand efter att du har skrivit ut mallen.​​​​​​​

Visum till Ryssland

​Vid visumansökan till Ryssland krävs försäkringsintyg i original.

Begär försäkringsbevis

 1. Försäkring för tjänsteresan