Aktuellt om Coronaviruset

Så gäller din tjänstereseförsäkring

Information in English

Information gällande Coronaviruset

Vi följer Utrikesdepartementets rekommendationer. Vi rekommenderar alla att noggrant följa utvecklingen på WHOs, Folkhälsomyndighetens samt Utrikesdepartementets hemsida eftersom deras reserekommendationer kan ändras eller hävas beroende på hur pandemin utvecklas. På Sweden Abroads hemsida finns det också mer utförlig information om olika länders reserestriktioner till följd av viruset.

Behöver ert företag resa trots avrådan?

Många företag har skjutit upp sina resor under våren och sommaren men till slut kanske en affärskritisk tjänsteresa måste genomföras. Om ert företag måste resa ersätter försäkringen kostnader som uppstår om den försäkrade blir sjuk även om det är i Covid-19, däremot kan det finnas begränsningar i försäkringsskyddet när det gäller evakuering/karantän. Vi uppmanar alla att överväga andra möjliga lösningar med tanke på den rådande situationen. Om avrådan har sin grund i krig eller politiska oroligheter kan ni kontakta oss för att eventuellt utöka ert försäkringsskydd.

Mer information