Akut hjälp vid skada och krissituation

Utomlands

+46 8 121 88 008

Inom Sverige

+46 8 505 140 87

Vanliga ärenden

Mer information vid skada eller förlust