Akut hjälp vid skada och krissituation

Utomlands

+46 8 792 71 31

Inom Sverige

+46 8 505 140 87

Vanliga ärenden

Mer information vid skada eller förlust

  • Utomlands

    SOS International hjälper dig för akut hjälp när du befinner dig på resa.

    +46 8 792 71 31
  • Inom Sverige

    Krissituation inom sverige så är det här du hittar kontaktuppgifter. 

    +46 8 505 140 87