Personpaket

Ta hand om din personal och ge dem trygghet i vardagen. Det är ocksåen fin förmån som gör dig till en mer attraktiv arbetsgivare och du minskar risken för långtidssjukskrivning.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
Formuläret skickas...

Ett förmånligt försäkringspaket som innehåller tre viktiga försäkringar för dig och dina anställda – olycksfalls-, sjukvårds- och livförsäkring.

 • Olycksfallsförsäkring

  Ger ett bra försäkringsskydd vid olyckor och gäller dygnet runt.

 • Sjukvårdsförsäkring

  Sjukvårdsförsäkring med vårdgaranti garanterar vård inom 14 dagar.

 • Livförsäkring

  ​Livförsäkring med förtidskapital ger trygghet om det oförutsedda skulle inträffa.


Som småföretagare har du ett stort ansvar. Ett avbrott i verksamheten påverkar företaget, dig själv och dina anställda. Med Ifs Personpaket får du tre viktiga försäkringar – sjukvårdsförsäkring, livförsäkring och olycksfallsförsäkring. Antingen till dig själv eller till alla på företaget.

Personpaket Ingår
Sjukvård

Sjukvårdsförsäkring ger dig snabb tillgång till privat vård av hög kvalitet. Den är ett utmärkt komplement till den allmänna vården och träder in när du som mest behöver den, vid långa vårdköer samt vid väntetider till operation och specialistvård och skapar på så vis förutsättningar för snabb återgång till arbete.

Olycksfall

En olycksfallsförsäkring ger ett extra skydd mot oförutsedda händelser. Olycksfallsförsäkringen gäller i hela Norden, vid behov kan vi anpassa försäkringen efter just dina önskemål.

Livförsäkring

Med en livförsäkring får närstående en extra ekonomisk trygghet om försäkringstagaren skulle avlida. Livförsäkringen betalas ut som ett engångsbelopp.

Tre viktiga personförsäkringar för småföretagare

Bra personförsäkringar skapar trygghet för både dig och dina anställda. För att göra det enkelt för dig har vi tagit fram ett förmånligt paket – Ifs personpaket som omfattar några av de viktigaste personförsäkringarna du behöver.

 • Sjukvårdsförsäkring – tid hos specialist inom 14 arbetsdagar
 • Livförsäkring – ger trygghet för hela familjen
 • Olycksfallsförsäkring – försäkringsskydd som gäller dygnet runt