Personpaket

Ta hand om din personal och ge dem trygghet i vardagen. Det är ocksåen fin förmån som gör dig till en mer attraktiv arbetsgivare och du minskar risken för långtidssjukskrivning.

Org.nummer (xxxxxx-xxxx)

Börja med att fylla i ditt organisationsnummer så hittar vi uppgifter om ditt företag. För enskild firma skriver du ditt personnummer (10 siffror). I nästa steg fyller du i dina kontaktuppgifter.

Formuläret skickas...

Ett förmånligt försäkringspaket som innehåller tre viktiga försäkringar för dig och dina anställda – olycksfalls-, sjukvårds- och livförsäkring.

Som småföretagare har du ett stort ansvar. Ett avbrott i verksamheten påverkar företaget, dig själv och dina anställda. Med Ifs Personpaket får du tre viktiga försäkringar – sjukvårdsförsäkring, livförsäkring och olycksfallsförsäkring. Antingen till dig själv eller till alla på företaget.


 • Olycksfallsförsäkring

  Ger ett bra försäkringsskydd vid olyckor och gäller dygnet runt.

 • Sjukvårdsförsäkring

  Sjukvårdsförsäkring med vårdgaranti garanterar vård inom 14 dagar.

 • Livförsäkring

  ​Livförsäkring med förtidskapital ger trygghet om det oförutsedda skulle inträffa.

Personpaket Ingår
Sjukvård

Sjukvårdsförsäkring ger dig snabb tillgång till privat vård av hög kvalitet. Den är ett utmärkt komplement till den allmänna vården och träder in när du som mest behöver den, vid långa vårdköer samt vid väntetider till operation och specialistvård och skapar på så vis förutsättningar för snabb återgång till arbete.

Olycksfall

En olycksfallsförsäkring ger ett extra skydd mot oförutsedda händelser. Olycksfallsförsäkringen gäller i hela Norden, vid behov kan vi anpassa försäkringen efter just dina önskemål.

Livförsäkring

Med en livförsäkring får närstående en extra ekonomisk trygghet om försäkringstagaren skulle avlida. Livförsäkringen betalas ut som ett engångsbelopp.

Tre viktiga personförsäkringar för småföretagare

Bra personförsäkringar skapar trygghet för både dig och dina anställda. För att göra det enkelt för dig har vi tagit fram ett förmånligt paket – Ifs personpaket som omfattar några av de viktigaste personförsäkringarna du behöver.

 • Sjukvårdsförsäkring – tid hos specialist inom 14 arbetsdagar
 • Livförsäkring – ger trygghet för hela familjen
 • Olycksfallsförsäkring – försäkringsskydd som gäller dygnet runt

Detaljerad information

Vårt personförsäkringspaket består av tre försäkringar – livförsäkring med förtidskapital, olycksfallsförsäkring och sjukvårdsförsäkring. Du kan enkelt köpa paketet till endast dig, men även till din anställda. De som ska försäkras måste ha varit fullt arbetsföra i minst 30 dagar när du köper försäkringen. Ingen hälsodeklaration behövs. Du får inte vara äldre än 59 år när du köper försäkringen, men den gäller så länge du arbetar eller längst till du fyllt 70 år.

1. Sjukvårdsförsäkring

Med vår sjukvårdsförsäkring får du ett bra komplement till den allmänna vården och kan snabbt vara tillbaka på jobbet igen. Försäkringen träder in där du som mest behöver den, t.ex. vid långa vårdköer och väntetider till operation och specialistvård.

Hjärtat i en sjukvårdsförsäkring utgörs av sjukvårdsplanering och rådgivning. Vi bedriver därför vår sjukvårdsplanering i egen regi. Det gör oss till en vårdgivare, och vi har registrerat vår verksamhet hos Socialstyrelsen. Du som kund ska kunna känna dig trygg med att vi leverera skadehantering som den borde vara.

Vår förmånliga vårdgaranti utlovar behandling inom 14 dagar från den dag vi godkänt behandlingen.

2. Livförsäkring

En livförsäkring med förtidskapital ger trygghet för dig, din familj eller din partner om du avlider eller blir långtidssjukskriven. I livförsäkringen ingår också ett barnskydd.

Dödsfallkapital

Försäkringsbeloppet är valbart upp till 50 prisbasbelopp, vilket reduceras med 5 procentenheter per år för dig som fyllt 55 år. Dock lägst 50 % av fullt försäkringsbelopp.

Förtidskapital

Om du blir arbetsoförmögen till minst 25 % på grund av sjukdom eller olycksfall, ersätter försäkringen med 10 prisbasbelopp. Förtidskapitalet reduceras med 3 procentenheter per år från det år du fyller 30.

Barnskydd

Lämnar ersättning med ett prisbasbelopp om ditt barn avlider innan 18-årsdagen.

3. Olycksfallsförsäkring

En del verksamheter är mer utsatta än andra. Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt och är ett riktigt bra komplement till TFA (olycksfallsförsäkring för arbetsskada). Den lämnar ersättning om du blir invalidiserad eller avlider på grund av olycksändelse. Även vissa merkostnader ersätts.

Försäkringsbeloppet är 30 prisbasbelopp för ekonomisk invaliditet respektive medicinsk invaliditet. För medicinsk invaliditet reduceras inte beloppet. För ekonomisk invaliditet reduceras beloppet med 5 procentenheter årligen från fyllda 46 år.