Hälsoförsäkring

En Hälsoförsäkring hjälper dig som arbetsgivare att ta ditt arbetsmiljöansvar för dina anställdas hälsa och välmående på arbetsplatsen. Försäkringen ger dig verktyg att förebygga ohälsa, och om det behövs även stöd i arbetsplatsinriktad rehabilitering av medarbetare för en smidig väg tillbaka i arbete. 

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer

Stöd för dig som arbetsgivare

  • Få koll på din arbetsmiljö

    Kartläggning & rådgivning av företagets organisatoriska och sociala arbetsmiljö med en åtgärdsplan kopplat till det systematiska arbetsmiljöarbetet.

  • Främja hälsa

    Rådgivning och stöd i frågor som rör företagets organisatoriska och sociala arbetsmiljö.

  • Snabbt tillbaka till arbetet

    Stöd i ditt arbetsgivaransvar för arbetsinriktad rehabilitering - få tillbaka medarbetare vid risk för långvarig sjukskrivning.

Skapa hälsokoll på ditt företag

Som arbetsgivare har du ett långtgående ansvar för hälsa och välmående på arbetsplatsen. Det är viktigt att agera tidigt på signaler om ohälsa och att systematiskt arbeta med arbetsmiljön för att saker inte ska gå för långt. Risken finns annars att en anställd blir långtidssjukskriven och att det blir en lång och svår väg tillbaka, både för den anställda och för dig som arbetsgivare. Det är därför viktigt att ta det systematiska arbetsmiljöarbetet på allvar och att ha en plan för att minimera riskerna för olycksfall och ohälsa för dig och dina anställda. 

Försäkringens innehåll

Ingår
Ingår
Ingår
Ingår

Hälsokollen

Som en del av din Hälsoförsäkring erbjuds du en hälsokoll för att hjälpa ditt företag att ta sitt arbetsgivaransvar för hälsa och välmående på arbetsplatsen. Du får hjälp med att uppmärksamma behov av åtgärder samt tillgång till rådgivning för ditt företags unika behov. 

Läs mer om Hälsokollen här

Därför fokuserar If på hälsa och ett hållbart arbetsliv

Ifs Hälsostrateg Kristina Ström Olsson pratar om vikten av hälsa, välbefinnande och ett hållbart arbetsliv. 

Guide: Vilka personförsäkringar behövs?

Svara på några enkla frågor om ditt företag och eventuell personal och få en rekommendation på endast 2 minuter.

Gå till guiden

Fler tips till dig som arbetsgivare