Anmäl fordonsskada utomlands för företag

Om du råkar ut för en skada när du är utomlands ringer du i första hand If Assistans som hjälper dig på plats.

+46 8 792 72 22

Anvisningar vid fordonsskada utomlands

Din bilförsäkring gäller även utomlands, men lite olika beroende på vilken omfattning du har och vilket land du är i.

  • Trafikförsäkringen gäller i alla länder som ingår i Gröna kort-samarbetet.
  • Om du har halv- eller helförsäkring gäller den i de länder som ingår i Gröna kort-samarbetet med undantag för Tunisien, Marocko och Iran.
  • Ingen försäkring gäller i Kosovo.

If Assistans hjälper dig

Om du råkar ut för en skada när du är utomlands ringer du i första hand If Assistans +46 8 792 72 22 som hjälper dig med praktiska arrangemang på plats. Reparationen av bilen görs i Sverige för att vi ska vara säkra på att det blir fackmannamässigt gjort och tryggt enligt de avtal och samarbeten vi har med verkstäderna.

Vi hjälper dig

Ring oss

0771-815 818

Akut hjälp vid kris

+46 8 505 140 87

Mejla oss

Fyll i formulär