Anmäl fordonsskada utomlands för företag

Om du råkar ut för en skada när du är utomlands är det viktigt att du kontaktar oss så snart som möjligt. Vi hjälper dig på plats.

+46 8 121 88 100

Anvisningar vid fordonsskada utomlands

Din bilförsäkring gäller även utomlands, men lite olika beroende på vilken omfattning du har och vilket land du är i.

  • Trafikförsäkringen gäller i alla länder som ingår i Gröna kort-samarbetet.
  • Om du har halv- eller helförsäkring gäller den i de länder som ingår i Gröna kort-samarbetet med undantag för Tunisien, Marocko och Iran.
  • Ingen försäkring gäller i Kosovo.

Kontakta oss för hjälp

Om du råkar ut för en skada på företagets bil när du är utomlands ringer du oss på +46 8 121 88 100. Vi hjälper dig med praktiska arrangemang på plats. Reparationen av bilen görs i Sverige för att vi ska vara säkra på att det blir fackmannamässigt gjort och tryggt enligt de avtal och samarbeten vi har med verkstäderna.

Vi hjälper dig

Ring oss

0771-815 818

Akut hjälp vid kris

+46 8 505 140 87

Mejla oss

Fyll i formulär