Fartyg över 500 bruttoton

En mycket omfattande försäkring för större fartyg. Ersätter skador på egna fartyget inklusive tillbehör, reservföremål och andra fartygsdelar.

Få en offert på försäkring för fartyg

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
 • Uppfyller branschkraven

  Var alltid rätt försäkrad med vår anpassade företagsförsäkring.

 • Anpassat till ditt företag

  Vi anpassar försäkringen helt efter ditt företags behov.

 • Enkel skadehantering

  Vi gör det enkelt och hjälper dig snabbt om något har hänt.

Vad som ingår i försäkringen

Det här är en del av vad som ingår i försäkringen:

 • Grundstötning
 • Brand
 • Sjunkning
 • Stöld
 • Skadegörelse

​​​Försäkringen gäller för isskador om man gjort ett speciellt avtal om dessa skador. Den gäller även för skada på maskineriet. Rimliga räddningskostnader, vid till exempel bärgning, ersätts.

Kontakta oss

Stefan Bodin
Bodin försäkringskonsult AB, samarbetspartner till If

010-603 74 52
072-354 12 50

stefan.bodin@if.se

Totalförlust ersätts 

Blir följden av en skada totalförlust ersätter försäkringen detta. Om fartyget ligger upplagt återbetalas del av premien under vissa förutsättningar. Marknadsvärdet för fartyget ska motsvara försäkringsbeloppet.

Ansvarstäckning ingår

I försäkringen ingår en ansvarstäckning. Det betyder att vid en kollision med t.ex. ett annat fartyg ersätter försäkringen skadeståndet till tredje man upp till försäkringsbeloppet i kaskoförsäkringen, om rederiet är orsak till skadan.

Ersättning betalas inte för personskador.