Fartyg över 500 bruttoton

Kontakta oss för offert på försäkring för fartyg

Kontakta oss för offert på försäkring för fartyg

Org.nummer (xxxxxx-xxxx)

Börja med att fylla i ditt organisationsnummer så hittar vi uppgifter om ditt företag. För enskild firma skriver du ditt personnummer (10 siffror). I nästa steg fyller du i dina kontaktuppgifter.

Formuläret skickas...

En mycket omfattande försäkring för större fartyg. Ersätter skador på egna fartyget inklusive tillbehör, reservföremål och andra fartygsdelar.


 • Uppfyller branschkraven

  Var alltid rätt försäkrad med vår anpassade företagsförsäkring.

 • Anpassat till ditt företag

  Vi anpassar försäkringen helt efter ditt företags behov.

 • Enkel skadehantering

  Vi gör det enkelt och hjälper dig snabbt om något har hänt.

Vad som ingår i försäkringen

Det här är en del av vad som ingår i försäkringen:

 • Grundstötning
 • Brand
 • Sjunkning
 • Stöld
 • Skadegörelse

​​​Försäkringen gäller för isskador om man gjort ett speciellt avtal om dessa skador. Den gäller även för skada på maskineriet. Rimliga räddningskostnader, vid till exempel bärgning, ersätts.

Totalförlust ersätts 

Blir följden av en skada totalförlust ersätter försäkringen detta. Om fartyget ligger upplagt återbetalas del av premien under vissa förutsättningar. Marknadsvärdet för fartyget ska motsvara försäkringsbeloppet.

Ansvarstäckning ingår

I försäkringen ingår en ansvarstäckning. Det betyder att vid en kollision med t.ex. ett annat fartyg ersätter försäkringen skadeståndet till tredje man upp till försäkringsbeloppet i kaskoförsäkringen, om rederiet är orsak till skadan.

Ersättning betalas inte för personskador.


Kontakta oss om fartygsförsäkring

Mathias Ebersson
Underwriter Fartyg,  If

010-603 75 78

Stefan Bodin
Bodin försäkringskonsult AB, samarbetspartner till If

010-603 74 52

Kompletterande försäkringar

Kaskointresseförsäkring

Har du vår kaskoförsäkring kan du också teckna intresseförsäkring. Kaskointresseförsäkringen kompenserar redaren för de ekonomiska förluster, utöver marknadsvärdet, som redaren drabbas av vid en totalförlust. Det kan vara t.ex.

 • förlust av marknad
 • kompensation för utökade nybyggnadskostnader vid en nybeställning efter en totalförlust

Försäkringsbeloppet är begränsat till maximalt 25% av försäkringsbeloppet i kaskoförsäkringen.

Avbrott - Loss of Hire

Avbrottsförsäkring kan tecknas enbart om fartyget är försäkrat på s.k. storkaskovillkor hos oss. Avbrotts- eller Loss of Hire-försäkringen ersätter redaren för de intäkter han går miste om vid en skada som är ersättningsbar under kaskoförsäkringen, men som inte blir en totalförlust. 

När försäkringen tecknas avtalas om:

 • ett bestämt dagsbelopp för ersättning
 • maximal ersättningstid under försäkringsåret
 • maximal ersättningsperiod vid varje skada
 • antal karensdagar

Krig

Försäkringen ersätter skador förorsakade av militära vapen, oavsett om krig eller krigsliknande förhållande rått vid tiden för skadan, t.ex. täcks skador orsakade av senapsgas i fisketrål i fredstid. 

Försäkringen täcker också skador orsakade av:

 • deltagare i strejker, kravaller, inbördeskrig o.dyl.
 • terrordåd med politiska eller religiösa motiv
 • sabotage
 • sjöröveri

Dessa skadeorsaker är undantagna i kasko- och intresseförsäkringarna.

Råd och tips om skadeförebyggande åtgärder

Vi vet vilka fartygsskador som är vanligast. Därför har vi sammanställt råd och tips om vad du kan göra för att förhindra några av de vanligaste orsakerna till att en skada sker.

Exempelvis har vi råd och tips för:

 • Automatstyrning
 • Bogsering
 • Certifikat
 • Flexibla slangar
 • Lagring av information vid haveri
 • Svängningsdämpare
 • Vinteruppläggning

Så undviker du vanliga skador på fartyg​

Villkor för fartygsförsäkring över 500 brt