Undvik skador innan du seglar ut med fartyget

Genom att gå igenom fartyget och andra viktiga procedurer så kan du minimera en hel del skador.

Kontroller före avgång:

 • Väderprognosen lovar bra väder under hela resan
 • rätt och uppdaterade sjökort finns ombord, antingen i pappersform eller elektronisk form
 • fartyget inte har något läckage
 • fartyget inte har fel eller periodiska fel på maskiner eller elektronik
 • vattennivålarm och maskinlarm är funktionella
 • maskinerna underhålls ordentligt - oljebyte etc.
 • tillräckligt med bränsle ombord
 • bemanningen är tillräcklig och enligt krav
 • fartyget lastas korrekt när det gäller stabilitet
 • du ​​har tillräcklig nödutrustning (raketer / facklor)
 • ha fungerande kommunikationsutrustning
 • du ​​transporterar aldrig fler passagerare än lagligt och att det finns räddningsutrustning till samtliga