Undvika maskinskador på fartyget

För att undvika maskinskador:

Smörjolja

Byt alltid smörjolja enligt leverantörens anvisningar och se till att den valda smörjoljan är lämplig för ändamålet.

Oljeprover

 • Ta oljeprover av huvudmaskiner, växlar och hydraulsystem, eftersom oljeanalyser ofta kan ge en tidig varning om ett pågående maskinproblem.

Oljeanalys resultat

Oljeanalyser är ett viktigt sätt att avgöra om motoroljan är frisk, förorenad eller visar tecken på att maskinen utsätts för onormalt slitage.

Syftet med ett oljeanalysprogram är att kontrollera att maskin fungerar som förväntat. När ett onormalt tillstånd eller en parameter upptäcks med hjälp av en oljeanalys, kan åtgärder vidtas omedelbart för att korrigera orsaken eller minska eventuella konsekvenser.

Varför behöver du göra oljeanalyser?

Ett uppenbart skäl för att utföra en oljeanalys är att förstå oljens tillstånd, men det är också avsett att hjälpa till att avslöja maskinens tillstånd.

Hållbarhet

En oljeanalys fokuserar på att identifiera oljans nuvarande fysikaliska och kemiska tillstånd samt att bestämma dess återstående livslängd. Den svarar på frågor som:

 • Stämmer oljan med vad oljeleverantören rekommenderar?
 • Är det rätt olja att använda?
 • Är rätt tillsatser aktiva?
 • Är tillsatserna helt borta?
 • Har viskositeten förändrats från den förväntade viskositeten? Om så är fallet, varför?
 • Vad är livslängden för oljan?

 Föroreningar / kontaminering

Genom att upptäcka förekomsten av föroreningar och minska deras troliga källor (interna eller externa) kan en oljeanalys hjälpa till att svara på frågor som:

 • Är oljan ren?
 • Vilka typer av föroreningar finns i oljan?
 • Var kommer föroreningarna från?
 • Finns det några andra smörjmedel i oljan?
 • Finns det några tecken på internt läckage?

 Slitage

Denna del av oljeanalysen kan bestämma förekomst av partiklar som produceras till följd av mekaniskt slitage, korrosion eller annan nedbrytning av maskinens inre ytor. Den svarar på frågor relaterade till slitage, inklusive:

 • Bryts maskinen ner onormalt?
 • Produceras slitage / metallpartiklar i maskinen?
 • Från vilken inre komponent kommer troligen slitaget?
 • Vad är orsaken till slitage?
 • Hur allvarligt är slitaget?

Du behöver veta vilka åtgärder som måste vidtas för att hålla maskinen frisk och förlänga livslängden på oljan. I själva verket kan en oljeanalys på en maskin jämföras med ett blodprov som avslöjar problem med patientens hälsa.

 Kylvätska

 • Om det finns kylvätska i motorn, kontrollera regelbundet att den uppfyller kraven för t.ex. frostskydds- och korrosionsskydd.

 Överhalning

Följ alltid leverantörens tidsintervall för översyn av motorn, till exempel byte av foder etc.

 Test av alarm

 • Gör det till en vanlig rutin att granska och logga test av alla maskinlarm, inklusive vattennivålarm i maskinrummet.
 • Läckage av vatten från bottenventiler, kylsystem eller spolpumpar har orsakat många stora maskinskador och totalförluster.
 • Se till att alla ombord vet var och hur brandspjäll stängs vid brand.

Flexibla slangar (gummislangar)

 • Dålig installation av slangar i kylsystemet kan leda till att slangarna lossnar, vilket kan orsaka allvarliga olyckor med vattenfyllda maskinrum.
 • Se alltid till att slangarna är korrekt monterade, inte har sprickor eller böjningar - och till exempel är säkrade med dubbla remmar.
 • Sjöventiler eller överbordventiler måste kunna stängas från ett högt läge i maskinrummet och det måste finnas ett fungerande vattennivålarm i maskinrummet.

 Inspektion

 • Kontrollera att motorn inte låter eller "känns" felaktig efter uppstart och sedan regelbundet under drift.

 Bra tips vid utbyte av maskiner

 • Vissa motortyper är mycket svåra att få reservdelar till, så det kan vara fördelaktigt att välja ett vanligt märke nästa gång du behöver byta ut maskiner.
 • Välj en maskin med lite överkapacitet som kan sänkas eftersom dess livslängd därmed avsevärt förlängs.
 • Tänk på om till exempel växeln är dimensionerad för att överföra mer kraft från en möjlig växel. större motor.
 • Kontrollera att propellern är korrekt dimensionerad för något större kraft och annan rotationshastighet.