Förhindra skador när ditt fartyg är upplagt

När fartyget ska läggas upp

1.Rederiet måste ha en plan för uppläggningen som inkluderar bemanning med 1 timmes varsel eller mindre.

2.När väderprognosen för området är stark vind och våghöjd som kan äventyra fartygets säkerhet, ska fartyget bemannas enligt ordinarie drift.

3.Fartyget ska alltid vara säkert förtöjt i förhållande till det förväntade vädret, ström och hamnens utsatthet.

4.Fartyget ska vara utrustat med brandlarm och vatteninträngning med automatisk uppringning till ansvarig för tillsyn.

5.Fartyget måste övervakas av en person som går ombord och kontrollerar fartyget, inklusive maskinrum och lastutrymmen, minst en gång om dagen.

 

Checklista när fartyget är upplagt

Följande ska göras när fartyget är upplagt vintertid, eftersom rör och filter kan sprängas i kylan, vilket i värsta fall kan leda till att fartyget kan sjunka.

  • Bottenventilerna är stängda och täta
  • Ventilspindlar smörjs och att ventilhus, packningar och röranslutningar är i gott skick
  • Kylvattensystemet eller andra vattensystem ombord töms och att andra skrovgenomföringar är i gott skick
  • Propelleraxeln är tät
  • Kontrollera fartyget regelbundet under uppläggningstiden