Säker bogsering av fartyg

Undvik skador vid bogsering av fartyg

Offert på försäkring

I dag är det vanligt att pontoner, fartyg, flytdockor, skrovsektioner och andra flytande konstruktioner bogseras över öppet hav. Genom bättre utbildade bogserare och bättre bogseringsutrustning har det blivit möjligt att genomföra transporter på ett allt säkrare sätt. Men trots detta så inträffar skador i den här hanteringen. Vi på If vill på ett aktivt sätt medverka till att den transporterade enheten når destinationshamnen oskadad och i rätt tid. Därför har vi här sammanställt råd och anvisningar som är till hjälp för en trygg och säker bogsering.

 

​Planering är A och O för en lyckad bogsering

Människor som har arbetat med bogsering i många år är överens om att varje bogsering är unik, även om färdvägen och den bogserade enheten är densamma. Redare och lastägare är medvetna om att ett haveri kan få oanade konsekvenser. Därför räcker det inte enbart med ett fullgott försäkringsskydd för båt och fartyg, utan planering och genomförande är avgörande för att bogseringen ska lyckas.

A) Besiktning

 1. Besiktningen ska utföras i god tid av representanter för bogserbolag, försäkringstagare, klass och If.
 2. På försäkringstagarens uppdrag utarbetas en instruktion, där utrustning fastställs och dimensioneras. I komplicerade fall och för enheter med stora värden så ska denna instruktion göras av en oberoende konsult specialiserad på bogseruppdrag.
 3. Instruktionen ska godkännas av If.
 4. Klassen ska utfärda certifikat för bogseringen.
 5. Nationell tillsynsmyndighet ska utfärda certifikat gällande säkerhets- och brandsläckningsutrustning samt navigationsljus och signaler.
 6. Före avgång slutbesiktigar If bogserbåten, bogserat föremål samt utrustning. If får kopior av certifikat.

B) Bogserfartyget

Bogserfartyget ska i varje enskilt fall godkännas av If ifråga om bland annat storlek, styrka, bogserutrustning och bunkers. Vid bemannade bogserade objekt och vid oceanbogsering ska bogserfartyget ha en MOB-båt.

C) Objektet

 1. Bemanningens förläggning kontrolleras.
 2. Navigationsljus och – signaler, räddnings- och nödutrustning ska finnas enligt gällande förordning.
 3. Bogseringen ska ske i hanfot av kätting med förlöpare, som har 10 procent lägre brottgräns än bogserkabeln. Eventuell nylonsabb ska ha rundkauser och bör vara dubbel. Hanfoten ska i möjligaste mån hänga fritt utanför objektet. Vinkeln i hanfoten bör vara mindre än 90 grader.
 4. Hanfot med förlöpare i reserv ska vara kopplad. Vid obemannat objekt ska reservhanfot med förlöpare vara försedd med minst 100 meter vajer najad längs objektets utsida och försedd med flytboj i 40 meter lång entumslina.
 5. Säkerhetsfaktorn för bogserutrustningen ska vara till klassens godkännande.
 6. Ballast och djupgående anpassas till stabilitet och bogseringslämplighet.
 7. Öppningar och ventiler ska vara vattentätt tillslutna. Rör mellan vattentäta avdelningar stängs eller blindflänsas.
 8. Arrangemang för låsning av roder och propelleraxel avgörs från fall till fall.
 9. Objektet ska kunna ankras och ankaret om möjligt lättas.
 10. Dränkbara länspumpar ska finnas ombord.
 11. Nödvändiga kraftkällor ska finnas ombord.
 12. Pejlingsutrustning för tankar och dylikt ska finnas ombord.
 13. All last och utrustning ska vara väl stuvad och surrad.
 14. Nödvändig förtöjningsutrustning ska finnas ombord.
 15. Lotslejdare ska finnas på varje sida. Om fribordet är större än 9 meter ska fast lejdare finnas av godkänt utförande.

D) Väderprognoser

Före avgång krävs gynnsam väderprognos för minst 24 timmar. Vid tveksamhet ska samråd ske mellan bogserfartygets befälhavare och If.