Skyddsklass 2

Checklista

Checklista

1. Väggar, golv och tak

Kvalitetskrav

Dina lokaler ska ha väggar, golv och tak i material som utgör ett gott skydd mot inbrott. Väggar ska också ansluta tätt till både golv- och takbjälklag.

Väggar, golv och tak

2. Dörr, port och lucka

Kvalitetskrav

Din dörr, port eller lucka ska ge ett rejält motstånd vid inbrottsangrepp. Därför ska den exempelvis inte vara utformad som en innerdörr, men däremot godkänner vi material såsom aluminium, stål och massivt trä.

Dörr, port och lucka

Låskrav

Din dörr, port eller lucka ska låsas med en godkänd låsenhet, vilket i huvudsak innebär att den ska låsas med en låsenhet som har ett cylinderlås eller ett tillhållarlås, ett låshus, ett slutbleck och ett förstärkningsbehör. Dessutom ska utåtgående dörrar utrustas med en bakkantssäkring.

Glöm inte bort att dörren, porten eller luckan inte anses låst om du kvarlämnat nycklar i den eller passerkort i kortläsaren.

Dörr, port och lucka

3. Skjutdörr, parskjutdörr och pardörr

Skjutdörr, parskjutdörr och pardörr

Skjutdörr, parskjutdörr och pardörr

Skjutdörrar ska låsas med en godkänd låsenhet med hakande funktion.

Parskjutdörrar ska låsas med en godkänd låsenhet med hakande funktion i framkanten samt en godkänd låsenhet med hakande funktion i varje bakkant.

Den aktiva dörrhalvan i en pardörr (dvs. den dörrhalva som öppnas), ska låsas med en godkänd låsenhet. Den inaktiva dörrhalvan (dvs. den dörrhalva som inte öppnas) ska vara låst till dörrkarm och tröskel med en godkänd låsenhet och antigen reglad upp- och nedtill med hävarmskantreglar eller invändigt låst med spanjolett och hänglås. Vi accepterar även att du låser båda dörrhalvorna med låsbom och hänglås. Samtliga låskomponenter måste vara godkända

Skjutdörr, parskjutdörr och pardörr

4. Fönster

Om du har ett öppningsbart fönster ska det vara stängt och invändigt reglat. Om fönstret är beläget lägre än 4 meter över markplan eller på annat sätt lättåtkomligt (ståplan) ska det låsas med fönsterlås, utrustas med inkrypningsskydd eller ha annan låsanordning som godkänts av If.

Fönster

5. Annan öppning

Annan öppning än de som nämns ovan och som är större än 150 x 300 mm ska vara försedd med ett godkänt inkrypningsskydd (galler och jalusi).

Annan öppning

6. Stålcontainer

Stålcontainer

Stålcontainer

En stålcontainer uppfyller kraven som ställs på väggar, golv och tak för en försäkringslokal. För att uppfylla låskraven ska containern låsas med en godkänd låsbom eller med ett godkänt hänglås och hänglåsbeslag. Skulle hela containern stjälas, ersätter vi även den stölden! Kom dock ihåg att inte förvara dina stöldbegärliga varor såsom tobak, mobiltelefoner, datorer och apparater/utrustning för ljud- eller bildåtergivning i din container, eftersom stöld av dessa aldrig omfattas av försäkringen. Se också till att inte förvara däck i containern.

Stålcontainer

7. Nödutrymningsdörr

Ibland kolliderar räddningstjänstens krav på personsäkerhet med kraven på ett bra inbrottsskydd, och för att du ska kunna uppfylla båda ställer vi särskilda krav för nödutrymningsdörrar. Nödutrymningsdörrar ska låsas med en godkänd låsenhet med elektrisk upplåsningskontroll kopplad till en för verksamheten väsentlig funktion, t.ex. belysningen. Då måste dörren låsas upp för att det ska gå att tända lamporna i lokalen.

Nödutrymmningsdörr

8. Brandventilator

Brandventilator

Brandventilator

Om du har en brandventilator i din byggnad ska den vara stängd och reglad med en mekanisk reglingsanordning som enbart är åtkomlig från insidan, eller försedd med inkrypningsskydd.

Brandventilator

9. Inhägnat område

Inhägnat område

Inhägnat område

Inhägnad, t.ex. stängsel, vägg, grind, dörr och lås m.m., ska ge ett godtagbart skydd mot inbrott och försvåra bortförandet av stöldgods. Inhägnad ska därför bestå av stängsel eller vägg och uppfylla följande krav: 

  • Vara totalt 220 cm hög, och de översta 20 cm ska utgöras av minst två rader taggtråd,

  • Inte ha ett större mellanrum mellan stängsel/vägg och markplan än 10 cm och  

  • Förankras i marken på ett godtagbart sätt.

Inhägnat område

Grind och dörr 

Grind eller dörr ska ge ett godtagbart skydd mot inbrott och försvåra bortförandet av stöldgods. Dessutom ska det: 

  • Uppfylla samma krav på skydd mot inbrott som föreskrivs för stängsel och vägg, 

  • Vara låst med en [godkänd låsenhet] och, 

  • Ha en spärranordning vid gångjärnen som förhindrar att grinden lyfts av när den är i stängt läge. Dörren bör förses med likvärdigt skydd.

Inhägnat område

Nyckelhantering 

Tänk på att nyckel till stålcontainer och säkerhetsskåp inte får förvaras på arbetsområdet, såvida inte nyckel till stålcontainer förvaras i godkänt säkerhetsskåp. 

Inhägnat område

Skicka listan till min mejl

Formuläret skickas...