Definitioner inom skyddsklasser

Vi förklarar!

Godkänd låsenhet

En godkänd låsenhet består av låshus, cylindrar, slutbleck och förstärkningsbehör i samverkan, där varje enskild komponent uppfyller kraven

  • i SSF 3522 lägst klass 3 – inklusive förstärkningsbehör i lägst klass 4 för lokaler med inbrottsskydd enligt skyddsklass 2 och 3 (för dörrar som är klassificerade enligt SS-EN 1627 i lägst motståndsklass 4, eller SSF 1078 klass 3, krävs inte förstärkningsbehör). Låsenheten får ha vred om låset är omställbart från klass 2A till lägst klass 3, dvs. vredet kan spärras. 

  • för hänglås och hänglåsbeslag i SSF 014 eller SSF 018. Vid invändig låsning gäller krav på hänglås i hänglåsklass 3, och vid utvändig låsning hänglås och hänglåsbeslag i hänglåsklass 4 eller 

  • för låsbom i lägst klass 4 enligt SSF 1051. 

Ståplan 

Fast yta från vilket angrepp mot den skyddade lokalen kan göras. Ett ståplan räknas som yta som sticker ut mer än 300 mm från omslutningsytan och är tillräckligt stabil att stå på. Åtkomlig fasad eller angreppsyta från ett ståplan är 1 meter åt vardera sidan. 

Inkrypningsskydd

Inkrypningsskydd är en anordning som monteras invändigt i en öppning, och som syftar till att försvåra för obehörig att ta sig in i lokal. Det finns olika typer av inkrypningsskydd, där galler och jalusi förmodligen är den vanligaste. För de olika typerna gäller olika skyddskrav.

Inkrypningsskydd – galler/jalusi

Galler/jalusi kan användas som inkrypningsskydd, och ska i så fall vara certifierat enligt lägst klass 3 enligt 

  • SSF Norm för galler eller SS-EN 1627 motståndsklass 4 eller 
  • SSF Norm 012 Norm för galler 

och – om gallret inte monteras fast enligt tillverkarens anvisningar eller rekommendationer – vara låst med två godkända låsenheter i lägst klass 3 eller två stycken hänglås i lägst hänglåsklass 3 enligt SSF 014.

För lokaler med krav på skyddsklass 1 eller 2 kan även ett icke certifierat galler med en tråddimension om minst 10 mm och en maskvidd om högst 150 x 300 mm monteras och låst på samma sätt som i föregående stycke.  

Jalusier ska vara låsta med separat låsmekanism, dvs. det är inte tillräckligt med den spärrning som åstadkoms på elektrisk väg i samband med manövrering av jalusier. 

Inkrypningsskydd – laminerat glas

Laminerat glas kan användas som inkrypningsskydd, och ska i så fall minst uppfylla kraven enligt SS-EN 356 i lägst klass P7B. Glaset ska vara monterat i separat karm enligt tillverkarens anvisning. Om sådan anvisning saknas monteras glaset enligt MTK Skydd. 

Inkrypningsskydd – polykarbonatskiva

Polykarbonatskiva kan användas som inkrypningsskydd och ska i så fall minst uppfylla kraven enligt SSF 1085 klass 3 och vara monterat i separat båge/karm enligt tillverkarens anvisningar.

Cylinderlås

Cylinderlås är en låstyp som ofta används i ytterdörrar som huvudsakligt lås. Det är den delen av låset som nyckeln stoppas in i.

Tillhållarlås

Tillhållarlås är en låstyp som ibland kallas "polislås" eller "överlås" och ofta används som en komplettering till exempelvis ett cylinderlås. Det är den del av låset som nyckeln stoppas in i.

Slutbleck

Slutbleck är den del som sitter i dörrkarmen och som hjälper till att hålla dörren låst.

Bakkantssäkring

Bakkantssäkringen sitter mellan dörrens baksida och väggen (på dörrens gångjärnssida). Bakkantssäkringens syfte är att försvåra avlyftning av dörren i stängt läge.

Hävarmkantregel

Låser det inaktiva dörrbladet i en pardörr i överkant eller underkant.

Spanjoletthandtag

Ett spanjoletthandtag samverkar med låskolvar upp- och nedtill i dörren, som aktiveras när handtaget är i låst läge och som därmed låser dörren.

Galler

Gallrets funktion är att försvåra inbrott. I ditt försäkringsvillkor finns särskilda krav på t.ex. vilken maskvidd gallret ska ha.

Jalusi

Jalusier används ofta i butiker och kan liknas vid ett rullgaller som dras ned och låses, och som därmed gör det svårt att komma in i utrymmet jalusin blockerar.