Få bättre koll på företagsskatt

Som nystartat företag kan det vara svårt att förstå sig på hur ditt företag beskattas och vad du som egenföretagare måste göra för att allt ska bli korrekt. Vi ger dig en grundläggande introduktion till beskattning, reglering och vanligt förekommande begrepp inom ämnet företagsskatt.

Med eller utan revisor?

Det är viktigt att du har vissa kunskaper om företagsskatt eftersom du har en skyldighet att betala in rätt belopp till skatteverket, samt bokföra och deklarera din utgifter och inkomster. För mindre företag finns det normalt sätt inget krav på att du måste ha en revisor, och för att hålla ner kostnaderna väljer många att sköta bokföringen själva eller ta hjälp av någon man känner.  

Så beskattas enskild firma

Om du startar en enskild firma är det bara vinsten i företaget som beskattas eftersom du inte tar ut någon lön utan lever på vinsten. Efter att du har betalat in momsen på dina intäkter till Skatteverket betalar du cirka 40 procent av den kvarvarande summan i skatt och social avgifter. Men du får dra av moms på varor som du själv har betalat, samt dra av upptill 25 procent av dina egna avgifter när du deklarerar.

Så beskattas aktiebolag

Som aktiebolag betalat du 22 procent av vinsten i bolagsskatt. Om du bestämmer dig för att dela ut vinst till aktieägarna så beskattas beloppet med ytterligare 30 procent. Som ägare av ett aktiebolag tar du även ut lön som du skattar för som en vanlig privatperson, och företaget måste även betala en arbetsgivaravgift på cirka 31 procent av lönen.

Vanliga skattebegrepp för företag

Här får du en förklaring av vanliga begrepp som används inom skatteadministration för företag.

Inkomstdeklaration

En deklaration visar bland annat hur mycket pengar som har kommit in i företaget och hur mycket du ska betala i skatt. När deklarationen ska lämnas in bestäms av räkenskapsåret. Läs mer om deklaration för företag på Skatteverkets hemsida

Preliminärskatt

Företag med F-skatt ansvarar själva för att betala in skatt. Preliminärskatten betalas in löpande under året när du får in inkomster och bör motsvara den beräknade slutgiltiga skatten. 

Avdrag i deklarationen

Som företag får du göra avdrag för utgifter inom din verksamhet. I vissa fall kan du dra av hela beloppet direkt, medan avdrag på andra utgifter styckas upp under flera år. Du får aldrig göra avdrag för privata utgifter.

Bokslut

Som företagare är du skyldig att bokföra företagets utgifter och intäkter. Dessa uppgifter använder du för att skapa ditt bokslut, vilket är en sammanställning av bokföringen vid räkenskapsårets slut.

Ett bokslut ska bland annat innehålla:

  • Resultaträkning, det vill säga om det har varit ett överskott eller underskott.
  • Balansräkning, det vill säga hur mycket företaget äger och vad du är skyldig vid den givna tidpunkten.
  • Förvaltningsberättelse, vilket är en beskrivning av företagets verksamhetsutveckling, ställning och resultat.

Skattekonto

På skattekontot får du en överblick över ditt företags aktuella saldo, avgifter, inbetalningar och utbetalningar.

Källskatt

Som arbetsgivare är du skyldig att göra skatteavdrag från dina anställdas bruttolön och sedan betala summan till Skatteverket. Namnet ”källskatt” kommer ifrån att skatten dras vid källan till inkomsten.

Årsredovisning

Årsredovisningen sammanställer företagets finansiella ställning och hur tillgångarna har använts under året.