Försäkring för biluthyrning

Uthyrningsförsäkring för bil och lätt lastbil

Försäkra bil eller lätt lastbil som hyrs ut yrkesmässigt med vår uthyrningsförsäkring. Vi erbjuder en flexibel försäkring för en tryggare biluthyrning.

För dig som hyr ut fordon yrkesmässigt kan vi erbjuda en anpassad försäkring som ger trygghet vid biluthyrning. Vår uthyrningsförsäkring för bilar och lätta lastbilar är flexibel och täcker försäkringsbehovet för både större och mindre biluthyrningsföretag. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till en komplett försäkringslösning för hela företaget, och inte bara bilarna. 

Försäkringsskydd vid biluthyrning Trafik Halv Hel
Trafikförsäkring

Trafikförsäkring är obligatoriskt enligt lag och lämnar ersättning för personskador som det försäkrade fordonet orsakar. Orsakade skador på annan egendom än den som tillhör bilens ägare eller användare ersätts också.

Stöld

Stöldförsäkringen ger ersättning om fordonet stjäls, olovligen "lånas" eller om det skadas vid ett stöld- eller inbrottsförsök.

Brand

Brandförsäkringen gäller för skador som orsakas av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning.

Glas

Glasförsäkringen ger ersättning för kostnader om fordonets vindruta, bakruta eller sidorutor spräcks eller krossas, t.ex. genom stenskott.

Maskin

Maskinförsäkringen ger ersättning för kostnader till följd av skador eller fel på motor, växellåda och vissa elektroniska komponenter.

Räddning

Kan ersätta kostnader för bärgning till närmaste verkstad, hemresa för förare och passagerare till hemorten samt hämtningsresa för föraren när t.ex. en skada eller annat driftstopp, en olycka eller sjukdom drabbat föraren eller nära anhörig passagerare.

Rättsskyddsförsäkring

Kan ge ersättning för kostnader vid vissa tvister och brottsmål som man kan hamna i som fordonsägare. Det kan t.ex. vara i samband med en trafikolycka eller vid köp, försäljning eller reparation av fordonet.

Annan vagnskada

Vagnskadeförsäkringen ersätter kostnader för skador på och förlust av bilen som uppstått vid en trafikolycka och annan yttre olyckshändelse. För bil som inte hyrs ut ersätter vi feltankning, med en extra självrisk på 25 % av skadan, och interiörolycka upp till ett begränsat belopp med sänkt självrisk. Vi föreslår självrisk 5 000 kr.