Skyddas din förening av en försäkring?

I Sverige blomstrar föreningsverksamheten. Det bedrivs föreningar av många olika slag, allt från kultur- och idrottsföreningar till politiska föreningar och bostadsrättsföreningar. Man pratar ofta om två typer av föreningar, Ideell förening och Ekonomisk förening, som båda tjänar på att ha rätt försäkring.

Företagsförsäkring för föreningar

I vilken grad en förening behöver teckna försäkringar beror självklart på vilken typ av föreningsverksamhet som du bedriver.

I regel behöver all verksamhet, som vid eventuell skada kan drabbas av ekonomiska förluster, någon typ av företagsförsäkring. Tänk på att om du köper en momsbefriad vara eller produkt som du använder inom föreningen så täcks inte den av din hemförsäkring eller annan privatförsäkring.

Även medlemmar och personer som leder föreningen kan gynnas av att ingå i en gemensam föreningsförsäkring. I vissa fall kan en viss typ av försäkring ingå i föreningens ”licens” och täckas av en kollektiv grundförsäkring, som till exempel i idrottsföreningar där olycksfallförsäkring ofta gäller för medlemmar. Även om föreningen har en kollektiv grundförsäkring så är detta bara ett grundskydd och det är viktigt att ta reda på om föreningen och dess medlemmar behöver ytterligare försäkring. Kontakta oss på If så kan vi berätta mer om vad som gäller för din förening och vilken försäkring ni behöver.

Ideell förening

Det som kännetecknar en ideell förening är, som namnet avslöjar, att syftet med verksamheten ska vara ideell. Som medlem får du inte ha något ekonomiskt intresse i föreningen. Det innebär inte att allt arbete som genomförs i förening måste vara gratis, utan att man kan ta ut lön så länge ändamålet är allmännyttigt och inte genomsyras av ett vinstintresse. Ett exempel på det kan vara en idrottsförening där tränaren för ett fotbollslag får ekonomisk ersättning. Ideella föreningar styrs inte av någon speciell lag eller obligatoriskt register, men föreningen kan ansöka om organisationsnummer hos skatteverket.

Ekonomisk förening

Till skillnad från ideell förening så ska en ekonomisk förening gynna medlemmarnas vinstintresse. Det behöver inte innebär att medlemmarnas syfte är att plocka ut så mycket pengar som möjligt, utan kan handla om att främja ekonomiska intressen i form av sänkta kostnader eller pressade priser. Föreningen måste bestå av en styrelse med minst tre personer och har skyldighet att upprätta en årsredovisning. Föreningen tilldelas ett organisationsnummer vid godkänd registrering hos Bolagsverket. Bostadsrättsförening och Samfällighetsförening är två exempel på en ekonomisk förening. 

Pris på försäkring

Börja med att fylla i ditt organisationsnummer.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer