Miljöarbete

så jobbar vi på If med miljöfrågor

Att minska vår klimatpåverkan är en viktig prioritet för oss på If. Som ett stort nordiskt företag har vi möjligheter att förbättra arbete och processer hos våra leverantörer.

Vi tar även ansvar för våra egna utsläpp och har på kort tid minskat vår klimatpåverkan betydligt på våra kontor runtom i Norden.

2008 satte vi upp målet att halvera koldioxidutsläppen från Ifs kontor och anställda senast 2015. Målet uppnåddes med råge – mellan de två åren minskade koldioxidutsläppen med 52 procent.

Detta har vi uppnått bland annat genom att:

  • Spara på papper i utskick. Redan 2001 började vi skicka ut räkningar och information elektroniskt. Vi jobbar för att allt fler av våra kunder ska använda sig av denna metod eftersom den sparar både papper och transporter. Under 2015 ökade våra e-kunder med 38 procent.
  • Resa mindre. If har minskat antalet flygresor md 35 procent sedan 2007. Samtidigt har vi byggt upp videorum på samtliga kontor så att fler möten kan hållas via nätet istället för personligen.
  • Ställa om vår elanvändning. All elektricitet på Ifs kontor kommer från förnybara källor.

Förebyggande av miljöskador

Klimatrelaterade skador – till exempel orsakade av extremt väder - skapar enorma kostnader för samhället och enskilda företag. Våra experter hjälper If-kunder att förebygga och minimera effekterna av sådana skador redan innan de skett. Genom att jobba långsiktigt och förebyggande får kunderna hjälp med att värna miljön och samtidigt spara pengar.

Krav på leverantörer

Vilka leverantörer vi väljer att samarbeta med har större påverkan på miljön än man kan tro. If hanterar ungefär 550 000 bilskador om året och alla våra leverantörer måste leva upp till våra högst ställda miljökrav. Det gäller allt från arbetsmaterial och metoder till utsläpp och avfallshantering.