Så arbetar vi med hållbarhet

Nedan finner du alla våra hållbarhetsrapporter. 

Hållbarhetsrapport 2020 (PDF)

Vi på If står bakom FN:s hållbarhetsmål och arbetar ständigt, tillsammans med kunder, anställda och partners, för att utveckla vårt hållbarhetsarbete. Våra hållbarhetsmål är indelade i fem områden: klimat, leverantörskedjor och material, arbetsmiljö, mångfald och jämställdhet, samt ansvarsfulla affärsmetoder.

Hållbarhetsrapport 2020

Ett urval av artiklar från rapporten. Den fullständiga rapporten finns nedan i PDF.

Hållbarhetsrapporter 2019

Intervjuerna från 2019 är på engelska.