Vid sjukdom, skador eller kris

Vanliga frågor och svar om du blir sjuk, skadar dig eller hamnar i en krissituation utomlands.

När något har inträffat på tjänsteresan

Vid en krissituation

Utlägg under resan

*All information är baserad på de generella villkoren för tjänstereseförsäkringen. Tänk på att din arbetsgivare kan ha valt särskilda villkor för er försäkring.

Kontakta oss

Contact us

Information om din försäkring

+46 771-815 818
Kundservice