Vid sjukdom, skador eller kris

Vanliga frågor och svar om du blir sjuk, skadar dig eller hamnar i en krissituation utomlands.

När något har inträffat på tjänsteresan

Vid en krissituation

Utlägg under resan

*All information är baserad på de generella villkoren för tjänstereseförsäkringen. Tänk på att din arbetsgivare kan ha valt särskilda villkor för er försäkring.

Relaterat innehåll