Förebygg skador

I rådande tider stänger många butiker och kontor ner sin verksamhet tillfälligt. Nedan följer några enkla allmänna tips för att minska risken för skador.

  1. Lämna inte lokalerna utan daglig tillsyn. Om möjligt ha gärna ett roterande schema så att en medarbetare ser till kontoret varje dag. Detta underlättar för er att upptäcka om någon skada inträffat t.ex. strömavbrott på era kylar, ett inbrott eller en vattenskada.

  2. Många kontorsfastigheter har tidsstyrning av larm av lås avseende receptioner och allmänna utrymmen mm. Om ni vet med er att ni inte kommer ha personal på plats alls så glöm inte ändra programmeringen på dörrar och larm så lokalerna inte står oskyddade i onödan.

  3. Glöm inte stänga vattnet till diskmaskiner, kaffemaskiner och dylikt för att minimera risken för vattenskador

  4. Uppmana personalen att ta med bärbara datorer och annan stöldbegärlig egendom hem i de fall det är möjligt.

  5. Vid stående varuleveranser, säkerställ att ni har möjlighet att ta emot och lagra varorna på ett tryggt sätt.

  6. Glöm inte göra regelbundna säkerhetskopior på er datainformation och undvik att jobba via öppna nätverk.